VVD: asielzoekers toegang tot sociale woningmarkt ontzeggen

VVD-Kamerlid Roald van der Linde wil asielzoekers de toegang tot de sociale woningmarkt ontzeggen.
VVD-Kamerlid Roald van der Linde wil asielzoekers de toegang tot de sociale woningmarkt ontzeggen. Foto ANP / Martijn Beekman

De VVD in de Tweede Kamer wil asielzoekers en vluchtelingen de toegang tot de sociale woningmarkt ontzeggen. Vluchtelingen moeten gehuisvest worden in containers, leegstaande kantoren of in leegstaand rijksvastgoed.

Dat bleek vanochtend uit de bijdrage van VVD-woordvoerder Roald van der Linde tijdens het begrotingsdebat over Wonen en Rijksdienst. Het plan van de PvdA-fractie om op korte termijn 100.000 tijdelijke woningen te bouwen, wees Van der Linde af:

“Als we dat vandaag besluiten, gaan er meteen whatsappjes naar Libië en Somalië. We moeten Nederland niet aantrekkelijker maken dan het al is.”

Volgens Van der Linde kunnen er sociale woningen bijkomen door oneigenlijk gebruik tegen te gaan:

“In Amsterdam bestaat 58 procent van de woningvoorraad uit sociale woningen. Een kwart daarvan bestaat uit scheefgroei, huurders die meer verdienen dan de inkomensvoorziening voor sociale woningen. En 10 tot 20 procent wordt illegaal verhuurd. Geef corporaties de middelen om dat oneigenlijk gebruik aan te pakken.”

Als voorbeeld noemde Van der Linde het van rechtswege ontbinden van huurcontracten bij llegale verhuur. “Of door corporaties het recht te geven om gegevens van het bevolkingsregisters te vergelijken met hun eigen huuradministraties.”

PVV: kabinet zegt dat we rustig kunnen slapen

De PVV noemde het PvdA-plan om 100.000 tijdelijke woningen te bouwen een “PvdA-kampement”. Kamerlid Barry Madlener sprak van “een waanzinnig plan van een waanzinnige partij”. Het kabinet noemde hij “een kabinet in oorlogstijd dat zegt: gaat u maar rustig slapen.”

Volgens Groenlinks zou er zonder de vluchtelingenstroom ook enorme woningnood zijn. Het percentage statushouders in sociale woningen is maar een paar procent, aldus woordvoerder Linda Voortman van GroenLinks. “Zonder die vluchtelingen zouden er ook wachtlijsten zijn. Het tekort aan sociale woningen bestaat al veel langer.”

De ChristenUnie wil dat vluchtelingen veel kleinschaliger opgevangen worden dan nu het geval is. “Dat mag niet zo massaal, acuut en ad hoc als nu het geval is”, zei Carola Schouten.