Raad van State: Asscher beboet vreemdelingenarbeid te hoog

Foto Lex van Lieshout / ANP
Foto Lex van Lieshout / ANP Raad van State: de minister moet zijn boetebeleid voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen aanpassen.

De Raad van State heeft de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher (PvdA), op de vingers getikt. De minister moet zijn boetebeleid voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen aanpassen. Het boetebedrag voor wanneer een vreemdeling zonder werkvergunning arbeid verricht bedraagt 12.000 euro. Dat is onredelijk, concludeert het hoogste bestuursorgaan vandaag.

De uitspraak gaat over een boete die was opgelegd aan de exploitant van een Amsterdams hotel, omdat een illegale Roemeen daar zonder werkvergunning werkte. De minister zal een “fijnmaziger boetesysteem” moeten hanteren. De Raad van State adviseert verschillende boetebedragen voor verschillende categorieën werkgevers. Ook een waarschuwingsbevoegdheid lijkt een optie. Voor nu zal het oude boetebedrag van 8.000 euro gehanteerd moeten worden.

Hogere boete door aangescherpt beleid

Sinds januari 2013 wordt er standaard een boete van 12.000 euro gegeven. Dit bedrag is, naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak, niet onredelijk als het gaat om ‘hardnekkige malafide werkgevers’. De Afdeling bestuursrechtspraak in een verklaring:

De minister had echter “uit het oogpunt van evenredigheid” zijn beleid moeten differentiëren voor werkgevers die niet tot die groep behoren. Nu het beleid geen ruimte biedt voor zo’n differentiatie is het boetebeleid op dit punt dan ook onredelijk.