Cameron: Britten willen geen nauwer samenwerkende Europese Unie

Foto: PAUL ELLIS / AFP

De Britse premier David Cameron heeft vandaag herhaald dat het Verenigd Koninkrijk niet is geïnteresseerd in “een steeds nauwer samenwerkende” Europese Unie.

In een toespraak op het partijcongres van de Conservatieven in Manchester, zei Cameron:

“Toen wij lid werden, werd ons verteld dat het ging om een gezamenlijke markt, niet dat het doel van sommigen een steeds hechter verbond was”.

Zijn doel is “dit recht te trekken”. Details over hoe hij dat wil bereiken, gaf hij niet. De formulering ‘hechter verbond’ werd voor het eerst in het Verdrag van Rome (1957) gebruikt, de Britten werden in 1973 lid.

Referendum

Voor het einde van 2017 houden de Britten een referendum over hun lidmaatschap van de EU. In de tussentijd wil Cameron de EU op een dusdanige manier hervormen dat de Britten zich er thuis zullen voelen. Onderhandelingen daarover zijn sinds mei op ambtelijk niveau gaande.

Ook daarover gaf Cameron geen details. Maar opnieuw was duidelijk dat de Britten inzetten op een economische relatie met de EU. De premier wees op het vrijhandelsverdrag met de VS (TTIP) als een van de redenen waarom lidmaatschap in het voordeel is van het Verenigd Koninkrijk.

Hij hield zijn partij – die in de afgelopen jaren steeds eurosceptischer is geworden – voor dat er twee prioriteiten zijn:

“De Britse welvaart en de Britse invloed. [...] Geloof me, ik heb geen romantische gevoelens als het gaat om de Europese Unie en haar instellingen.”

Richting het centrum

Het Europa-gedeelte van zijn toespraak duurde overigens slechts twee minuten. De rest van het uur liet hij vooral merken dat de Conservatieven het centrum weer opzoeken. Vorig jaar, met de verkiezingen in het vooruitzicht en de druk van de UK Independence Party, klonk de premier aanzienlijk rechtser. Nu, met een oppositiepartij die naar links koerst, positioneert Cameron de Tories weer in het midden door de nadruk te leggen op sociaal beleid. Hij verliet het podium zelfs op de tonen van Don’t Stop Thinking About Tomorrow, wat associaties met de succesvolle campagnes van de Amerikaanse Democraat en oud-president Bill Clinton oproept.

Opvallend was ook dat hij minister van Binnenlandse Zaken Theresa May, die lang werd gezien als mogelijk opvolger van Cameron, niet apart noemde in zijn toespraak. Maar wel de burgemeester van Londen, Boris Johnson, en minister van Financiën, George Osborne. Die noemde hij een ‘IJzeren minister’, het grootste compliment binnen de partij omdat het een verwijzing is naar de IJzeren Dame, Margaret Thatcher.

Maar Cameron liet ook merken dat hij weliswaar in 2020 niet opnieuw premier wil worden, maar geenszins aangeschoten wild is.

“Ik heb net zoveel haast [dit land te veranderen] als vijf jaar geleden.”

Bekijk de hele speech:

Twitter avatar Usherwood Simon Usherwood Cameron’s speech on Europe (via @politicshome) Short version: trust me #CPC15 http://t.co/26xK78PpkD