Buurburgemeester moet rust brengen in Bloemendaal 

Met de komst van Bernt Schneiders als waarnemer moet de rust terugkeren in het in een bestuurscrisis verkerende Bloemendaal.  „Ik zal Sinterklaas niet in alle dorpskernen van Bloemendaal verwelkomen.”    

De Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders wordt de nieuwe waarnemend burgemeester in buurgemeente Bloemendaal. Dat is niet uniek in de geschiedenis maar om meerdere redenen wel opvallend. Schneiders (56) is als burgemeester van de stad Haarlem (157.000 inwoners) en onder meer voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters een druk bezet man. Het leiden van het gemeentebestuur in Bloemendaal (22.000 inwoners) komt daar bij, al zal hij zich daarin beperken tot de hoofdtaken, zegt Schneiders. „Ik zal Sinterklaas niet in alle dorpskernen van Bloemendaal verwelkomen.”     

De benoeming van Schneiders als waarnemer is saillant omdat commissaris van de koning in Noord-Holland Johan Remkes afgelopen donderdag een pleidooi hield om meer bevoegdheden te krijgen om in te kunnen grijpen bij „wanpresterende” gemeenten. In zijn betoog voor het genootschap van burgemeesters noemde Remkes Bloemendaal als voorbeeld. Een van de door Remkes bepleitte middelen, was een door de commissaris van de koning gedwongen herindeling. Met de komst van uitgerekend Schneiders naar het al jaren door politieke onrust geteisterde Bloemendaal geeft Remkes een duidelijk signaal af. Schneiders: „Ik begrijp dat dat zo lijkt maar dat is echt niet zo.”

Heeft u tijd over of bent u licht suïcidaal dat u Bloemendaal er bij wilt doen?

„Geen van beide. Ik heb er wel goed over nagedacht. De oplossing is het vinden van tijd. Dat ga ik doen door minder tijd in mijn regionale en landelijke taken, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, te steken. Gelukkig zijn de fractievoorzitters in de Haarlemse gemeenteraad ook akkoord en zijn de wethouders bereid bij te springen waar nodig.”

En dat voor minimaal een jaar, stelt Remkes.

„Nou, de termijn valt nog te bezien. Er is niet een heel duidelijke termijn afgesproken. De opdracht is wel helder: de rust en de stabiliteit terugbrengen in Bloemendaal. Dat heb ik ook met alle fractievoorzitters in hun gemeenteraad besproken. Zij hebben zich achter de doelstelling geschaard. Dat geeft vertrouwen. Ik wil doorgaan op de door Aaltje Emmens [de tien dagen geleden opgestapte waarnemend burgemeester, HL] ingezette weg, met als doel de verhoudingen te normaliseren.”

U weet dat Bloemendaal een minderheidscollege heeft op dit moment?

„Ja, dat is verre van ideaal maar de oplossing daarvoor is primair aan de politiek. Maar het is volstrekt duidelijk dat een voltallig en stabiel college een essentiële voorwaarde is om het gezamenlijk geformuleerde en onderschreven doel te bereiken.”

Afgelopen donderdag dreigde Remkes met de optie van gedwongen herindeling, nu stuurt hij u als boegbeeld van de grote buurgemeente Haarlem. 1 + 1 = 2.

Ik begrijp dat dat zo lijkt maar dat is echt niet zo. Herindeling duurt bovendien minimaal vijf jaar, is nu niet aan de orde en het is al helemaal niet aan mij. Ik zeg u bij deze: dit is de laatste keer geweest dat ik het woord herindeling in de mond heb genomen.”

    • Hugo Logtenberg