Eerste Kamer stemt versneld in met verbod op kindbruiden

De 35 nieuwe leden van de Eerste Kamer van dit jaar. Foto Martijn Beekman/ANP

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel waardoor buitenlandse huwelijken met minderjarige meisjes niet meer door Nederland worden erkend. De Senaat besloot het wetsvoorstel met voorrang aan te nemen vanwege de grote toestroom van vluchtelingen uit Syrië.

De oorspronkelijke stemming stond gepland voor 24 november. De Eerste Kamer besloot echter het wetsvoorstel als een hamerstuk te behandelen. Over hamerstukken wordt niet vooraf gedebatteerd en het betreffende wetsvoorstel wordt zonder stemming aanvaard. Zowel het kabinet als de Tweede Kamer had gevraagd om een snelle behandeling van de nieuwe wet. In de oude situatie zou die pas begin 2016 ingaan. Nu kan de wetswijziging sneller van kracht worden.

Van 15 naar 18 jaar

Momenteel erkent Nederland huwelijken met meisjes vanaf 15 jaar, mits ze voor de burgerlijke stand zijn voltrokken. Dat wordt in de nieuwe situatie opgetrokken naar 18 jaar. Onder bepaalde voorwaarden konden minderjarige meisjes nog trouwen in Nederland, maar wordt ook verboden. Verder wordt het moeilijker om zogenaamde neef/nichthuwelijken te voltrekken.

RTV Noord meldde vorige week op basis van een intern document van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat er 22 Syrische minderjarige meisjes onderweg zouden zijn naar hun meerderjarige echtgenoot in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Daar zouden gemiddeld drie kindbruiden per week asiel aanvragen. De IND heeft nog niet willen ingaan op de geruchten, maar zegt bezig te zijn de juiste cijfers te achterhalen.

Lees ook in NRC Handelsblad: Wat te doen met de kindbruid in het azc?

Dit bericht wordt aangevuld.

    • Sam de Voogt