De man die het allemaal moet gaan doen in Bloemendaal

Met de komst van de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders als waarnemer moet de rust terugkeren in Bloemendaal.

Burgemeester Bernt Schneiders: „Herindeling is nu niet aan de orde.” foto ANP/Marcel Antonisse

De Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders wordt waarnemend burgemeester in buurgemeente Bloemendaal. Dat is niet uniek in de geschiedenis, maar wel om meer redenen opvallend. Schneiders (56) is een drukbezet man, als burgemeester van Haarlem (157.000 inwoners) en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Het leiden van het gemeentebestuur in Bloemendaal (22.000 inwoners) komt daar bij, al zal hij zich daarin beperken tot de hoofdtaken, zegt Schneiders. „Ik zal Sinterklaas niet in alle dorpskernen van Bloemendaal verwelkomen.”

De benoeming van Schneiders als waarnemer is saillant omdat de Noord-Hollandse commissaris van de koning, Johan Remkes, afgelopen donderdag een pleidooi hield om meer bevoegdheden te krijgen om in te kunnen grijpen bij „wanpresterende” gemeenten. In zijn betoog voor het burgemeestersgenootschap noemde Remkes Bloemendaal als voorbeeld. Een van de door Remkes bepleite middelen was een door de commissaris van de koning gedwongen herindeling. Met de komst van uitgerekend Schneiders naar het al jaren door politieke onrust geteisterde Bloemendaal geeft Remkes een duidelijk signaal af. Schneiders: „Ik begrijp dat dat zo lijkt, maar dat is echt niet zo.”

Bloemendaal er ook nog bij! Heeft u tijd over of bent u enigszins levensmoe?

„Geen van beide. Ik heb er wel goed over nagedacht. De oplossing is het vinden van tijd. Dat ga ik doen door minder tijd te steken in mijn regionale en landelijke taken, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Gelukkig zijn de fractievoorzitters in de Haarlemse raad akkoord en springen de wethouders bij waar dat nodig is.”

Voor minimaal een jaar, stelt Remkes.

„Er is niet een heel duidelijke termijn afgesproken. De opdracht is wel helder: de rust en stabiliteit terugbrengen in Bloemendaal. Dat heb ik ook met alle fractievoorzitters in hun gemeenteraad besproken. Zij hebben zich achter de doelstelling geschaard. Dat geeft vertrouwen. Ik wil doorgaan op de door Aaltje Emmens [de tien dagen geleden opgestapte waarnemend burgemeester] ingezette weg, en de verhoudingen normaliseren.”

Bloemendaal heeft op dit moment een minderheidscollege.

„Dat is verre van ideaal maar de oplossing daarvoor is aan de politiek. Het is volstrekt duidelijk dat een voltallig en stabiel college een essentiële voorwaarde vormt om het gezamenlijk geformuleerde en onderschreven doel te bereiken.”

Afgelopen donderdag dreigde Remkes met de optie van gedwongen herindeling, nu stuurt hij u als boegbeeld van de grote buurgemeente Haarlem. Eén plus één is twee.

„Ik begrijp dat dat zo lijkt, maar dat is echt niet zo. Herindeling duurt minimaal vijf jaar, is nu niet aan de orde en het is al helemaal niet aan mij. Ik zeg u bij deze: dit is de laatste keer geweest dat ik het woord herindeling in de mond heb genomen.”

    • Hugo Logtenberg