Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Cultuur

CBS: moeders doen meer in de opvoeding dan vaders

In gezinnen waar één van de ouders de zorgtaken voor de kinderen op zich neemt, is het vaak de moeder die dat doet, ook als vader en moeder evenveel betaald werken.

Schoolkinderen in Zaandam.
Schoolkinderen in Zaandam. Foto Olaf Kraak / ANP

In meer dan de helft van de Nederlandse gezinnen verdelen vader en moeder de taken met de kinderen evenwichtig. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de gezinnen waar één van de ouders de taken op zich neemt, is het vaak de moeder die dat doet, ook als vader en moeder evenveel betaald werken.

Moeders doen meer in de opvoeding dan vaders

De verdeling tussen ouders van taken in de opvoeding, verschilt naarmate ouders wel of niet betaald werk hebben. De enige situatie waarin vaders vaker dan moeders taken op zich nemen, is wanneer de moeder betaald werk heeft (voltijd of deeltijd) en de vader niet.

Spelen met de kinderen gebeurt in 85 procent van de werkende gezinnen in gelijke mate, het naar bed brengen van de kinderen bij 71 procent van de gezinnen.

Interessante details uit het onderzoek zijn:

  • Wie kleedt meestal de kinderen aan? De moeder.
  • De taak die verreweg het meeste tijd kost - thuis blijven bij een ziek kind - komt bijna 3,5 keer zo vaak bij de moeder terecht. Moeders blijven in 31 procent van de gezinnen waar beide ouders in gelijke mate betaald werk doen, ‘altijd of meestal’ thuis bij een ziek kind. Vaders doen dat in 9 procent van die gezinnen.
Verdeling van opvoed en zorgtaken tussen partners die evenveel werken.

Verdeling van opvoed en zorgtaken tussen partners die evenveel werken. Grafiek: CBS

Meeste ouders tevreden

De meeste ouders zijn tevreden over de manier waarop zij taken rond de opvoeding en verzorging van de kinderen onderling hebben verdeeld. Er is echter een duidelijk verschil tussen stellen waarvan beide ouders even veel betaald werk hebben en stellen waarvan de man meer werkt dan de vrouw. In het eerste geval zijn vaders en moeders beiden in hoge mate tevreden tot zeer tevreden over de taakverdeling, 93 respectievelijk 95 procent. Wanneer de vader meer werkt dan de moeder, neemt de tevredenheid over de taakverdeling bij moeders af. Ruim elf procent van de moeders is in die situatie niet tevreden.