Burgemeester Haarlem én Bloemendaal

De Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders wordt de nieuwe waarnemend burgemeester in buurgemeente Bloemendaal. De benoeming van Schneiders (56) is saillant omdat commissaris van de koning in Noord-Holland Johan Remkes afgelopen donderdag een pleidooi hield om meer bevoegdheden te krijgen om in te kunnen grijpen bij „wanpresterende” gemeenten. In zijn betoog voor het genootschap van burgemeesters noemde Remkes Bloemendaal als voorbeeld. Met de komst van Schneiders naar het al jaren door politieke onrust geteisterde Bloemendaal geeft Remkes een duidelijk signaal af. Eind september legde de vorige waarnemend burgemeester, Aaltje Emmens (PvdA), uit onvrede haar taken neer. In het dorp heerst volgens diverse betrokkenen een aanhoudende machtsstrijd. Onderlinge verdachtmakingen verlammen de politieke arena, zeker de laatste vijf jaar.

    • NRC