Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Extreme armoede wereldwijd voor het eerst onder 10 procent

Een verarmde Indiase jongen krijgt voedselhulp in de hoofdstad New Delhi.
Een verarmde Indiase jongen krijgt voedselhulp in de hoofdstad New Delhi. Foto: AP Photo / Saurabh Das

Het aantal mensen dat wereldwijd in extreme armoede leeft, eindigt dit jaar naar verwachting onder de 10 procent van de wereldbevolking. Dat zou voor het eerst zijn.

Dat blijkt uit een voorspelling die de Wereldbank gisteren publiceerde. Naar verwachting leven 702 miljoen mensen (9,6 procent) van de wereldbevolking dit jaar in armoede; bij de laatste meting in 2012 waren dat er nog 902 miljoen (12,8 procent).

Van 1,25 naar 1,90 dollar per dag

De daling vindt zelfs plaats met de verruimde definitie van armoede die de Wereldbank hanteert. Waar de armoedegrens voorheen werd vastgesteld op een koopkracht van 1,25 dollar per dag, worden mensen nu als extreem arm aangemerkt als zij van minder dan 1,90 dollar per dag (1,69 euro) moeten leven. Ook heeft de Wereldbank nieuwe informatie over de levensomstandigheden op landelijk niveau meegenomen.

De meting is één van de belangrijkste indexen voor ontwikkeling. Het ‘reduceren van extreme armoede tot niet meer dan 3 procent’ in 2030 is een van de doelen die de Wereldbank zich in 2013 stelde.
Het eerste van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen die tien dagen geleden door de Verenigde Naties zijn omarmd, is zelfs ‘het uitroeien van armoede in al zijn vormen’. Het aantal extreme armen dat een land volgens de index binnen hun grenzen leeft, heeft dus gevolgen voor VN- en Wereldbankgelden en -hulpprogramma’s die het ontvangt.

Economische groei in ontwikkelingslanden

Volgens Wereldbank-president Jim Yong Kim is het afnemende aantal mensen onder de armoedegrens een gevolg van de sterke economische groei in veel ontwikkelingslanden. Er wordt daarnaast meer geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg en sociale vangnetten, waardoor inwoners van deze landen minder snel terugvallen in extreme armoede.

Toch moeten de cijfers van de Wereldbank in context worden gezien. Zo zegt de waarde waarmee gerekend wordt, de koopkrachtpariteit of PPP, alleen iets over de koopkracht van een bevolking. Over toegang tot onderwijs, de leefomstandigheden in sloppenwijken of de beschikbaarheid van primaire behoeftes als voedsel en water zegt dit getal weinig tot niets.

Midden-Oosten en Noord-Afrika nauwelijks meegerekend

Daarbij worden het Midden-Oosten en Noord-Afrika nauwelijks meegerekend in de statistieken, volgens de Wereldbank vanwege de slechte beschikbaarheid van data door de onrust in het gebied. Ook gebruikt de Wereldbank voor het vaststellen van de nieuwe armoedegrens van 1,90 dollar het prijsniveau van 2011. Inmiddels is er in de wereldeconomie veel veranderd waardoor de cijfers vertekend kunnen zijn.

De mondiale armoedegrens werd in 1990 voor het eerst bepaald, toen op 1 dollar per dag. Als basis werden nationale armoedegrenzen gebruikt. Toen de grens in 2005 werd verhoogd naar 1 dollar 25, gebruikte de Wereldbank een andere, nauwkeuriger methode: het gemiddelde van het PPP van de vijftien armste landen ter wereld. Deze zelfde methode, bijgesteld voor prijsniveaus, is nu gehanteerd, omdat de Wereldbank naar eigen zeggen de ‘doelpalen niet wil verzetten’.

Discussie over meetmethoden

Maar over de meetmethode is binnen de Wereldbank veel discussie, zo blijkt uit diverse ‘working papers’. Een van de kritiekpunten luidt dat de selectie van de vijftien landen met laagste inkomens gemaakt wordt op basis van nationale economische gegevens. Door hun harde groeien zijn landen als India en China dus allang uit deze groep verdwenen. Maar de geringe koopkracht van hun honderden miljoenen extreme armen telt dan niet meer bij het bepalen van de mondiale armoedegrens.

Ook wijzen onderzoekers van de bank erop hoe dicht de concentratie mensen pal onder en pal boven de grens is. Als de lat bijvoorbeeld twee cent hoger was gelegd, bij 1,92 dollar, dan was het aantal mensen in extreme armoede juist met 148 miljoen mensen gestegen, schrijft journalist Shawn Donnan van de Financial Times in een blog.

Een door de bank ingestelde commissie komt volgend jaar met voorstellen voor verbetering van de huidige meetmethode.

Verklaring Jim Yong Kim

In een verklaring liet Wereldbankchef Jim Yong Kim weten dat het doel om extreme armoede uit te bannen, in zicht is:

“Deze voorspellingen laten zien dat wij tot de eerste generatie behoren die het einde van extreme armoede kan meemaken. Deze nieuwe voorspelling kan een nieuwe impuls zijn en kan ons helpen om ons te richten op het vinden van de meest effectieve manier om extreme armoede uit de wereld te helpen.”

Volgens Kim zal het uitroeien van armoede nog een opgave worden in tijden van afzwakkende economische groei, jeugdwerkloosheid, kwetsbare financiële markten en de gevolgen van klimaatsverandering. Toch zegt hij te geloven dat het mogelijk is:

“Het blijft binnen ons bereik, zolang onze hoge verwachtingen overeenkomen met plannen op regeringsniveau om deze miljoenen mensen uit de armoede te helpen.”