Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Storende ruzie verzekeraars en huisartsen eindigt gelukkig

Het moest anders. En afgaand op de contouren van een vandaag gepubliceerd groot akkoord tussen de Nederlandse huisartsen en de zorgverzekeraars wordt het ook anders. De ernstig verstoorde relaties tussen bijna 8.000 van de ruim 11.000 huisartsen en hun primaire financiers, de zorgverzekeraars, worden hersteld. De verzekeraars komen de huisartsen in een aantal opzichten tegemoet. Zij zullen de administratieve verplichtingen reduceren en stoppen met niet-wetenschappelijk bewezen meetinstrumenten om huisartsen te ‘controleren’.

Het akkoord is een gelukkig slot van een onverkwikkelijk conflict. Eerder dit jaar bleek dat duizenden huisartsen zich vrijwel ogenblikkelijk schaarden achter een internetoproep van een groepje bezorgde collega’s. Zij protesteerden tegen de mate waarin de zorgverzekeraars zich bemoeien met de manier waarop zij in hun spreekkamer hun professie uitoefenen. Sluimerend ongenoegen binnen een beroepsgroep van individueel opererende professionals bleek opeens een collectieve kracht van jewelste.

Het conflict draait om de vraag: wie is dé bondgenoot van de burger? De huisarts die zijn patiënt het beste wil behandelen. Of de zorgverzekeraar die de plicht heeft adequate zorg in te kopen ten behoeve van zijn verzekerden en de stijgende zorgkosten van de premiebetalende burger moet beheersen? Gezien de omvang van de uitgaven voor de gezondheidszorg van meer dan 90 miljard euro op jaarbasis is dit een belangentegenstelling die zich vaker en in andere gedaantes zal manifesteren. Beheersing van onze zorgkosten is een opgave die de samenleving nog veel energie zal kosten.

Sinds het manifest in maart van de bezorgde huisartsen zijn twee barrières geslecht. De zorgverzekeraars nemen de klachten van de huisartsen over bureaucratie en eenzijdige contracten serieus en handelen daarnaar. Zij laten gelukkig zien dat zij bereid zijn de dialoog aan te gaan met een beroepsgroep waarin de patiënt vertrouwen heeft. Verder bood concurrentiewaakhond ACM een opening naar een oplossing. De Autoriteit Consument en Markt versoepelt de regels voor samenwerking van huisartsen in het belang van de kwaliteit van de zorg. Angst voor hoge boetes en rechtszaken is daarmee van tafel. De twee oplossingen nemen het gevoel bij huisartsen weg dat zij niet anders kunnen dan tekenen bij het kruisje.

Het herstel van gezonde verhoudingen betekent dat huisartsen hun wezenlijke rol kunnen spelen in het overnemen van onderzoeken, controles en verrichtingen die tegen hogere kosten nu nog in ziekenhuizen worden uitgevoerd. Dat is in het belang van de premiebetaler én van de patiënt.