Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Vluchtelingen

Brieven

Volk versus gutmensch

Leo Lucassen en Ronald Buijt signaleren de vaderlandse tweespalt over de vluchtelingencrisis (1/10).

Lucassen vergelijkt de situatie in ons land met die van de jaren negentig, toen vanuit Joegoslavië en het Midden-Oosten ook veel vluchtelingen hier hun heil zochten.

Hij concludeert dan dat het belangrijkste verschil tussen beide situaties eruit bestaat dat Wilders en Bosma toen nog geen moslimangst hadden gezaaid, en nu wel. Hiermee gaat Lucassen opzichtig voorbij aan wat er in de loop van die twintig jaar vanuit de moslimwereld zelf aan afschrikwekkends aangericht is. Dat mag mijns inziens als verdoezeling van de feiten worden aangerekend.

Ronald Buijt gaat hier wel op in, volkomen terecht, en noemt de verschillende beestjes heel duidelijk bij de naam. Hij vertegenwoordigt ‘het gewone volk’ en Lucassen de ‘gutmenschen’.

Beide heren beklagen zich erover dat hun partij door de ander in een kwaad daglicht wordt gesteld. En dat is dan de in de aanhef genoemde vaderlandse tweespalt.

Wie heeft in Nederland genoeg gezag om het beteugelen daarvan ter hand te nemen?

ProRail

Wakker worden, Wilma

‘Wilmaaaaaaahhhh’! Je krijgt gewoon zin om dit à la Fred Flintstone hard richting Den Haag te roepen. Wilma Mansveld laat ons desgevraagd weten ondanks alle ProRail-perikelen prima te slapen en alles als een grote uitdaging te zien (30/9). Is ze zo naïef dat ze niet doorheeft dat die uitdaging haar boven het hoofd is gegroeid of is ze zo koppig dat ze dit wel doorheeft, maar niet toegeeft? Tijd voor eerlijkheid! In beide gevallen zijn we wat mij betreft terug in het stenen tijdperk, waar niemand meer ergens verantwoordelijk voor is en de auto van Fred en Wilma Flintstone alleen maar rijdt omdat ze er zelf heel hard in lopen.

Geertje Sluijk

Dieselfraude

Ook Tesla’s zijn vies

VW’s dieselfraude zorgt in NRC voor wel heel kritiekloze berichtgeving over Tesla als oplossing van het uitstootprobleem (26/9). Elon Musk mocht gratis de zegeningen van een batterij op wielen promoten. Ook de Tesla SUV kreeg veel aandacht. Twee belangrijke punten worden steeds vergeten: batterijen zijn slecht voor het milieu en kolencentrales stoten, om batterijen op te laden, veel uit. U zou de volgende hypothese eens kunnen onderzoeken: ‘een grote elektrische SUV stoot door zijn energiebehoefte netto meer uit dan een kleine benzineauto’.

Stephan Hannot

Correcties en aanvullingen

Shigeyuki Aoki

In Een luizige minimaatschappij (26/9, p. W4-5) staat dat de Japanse bladluisonderzoeker Shigeyuki Aoki gepensioneerd is. Hij gaat pas over vijf jaar met pensioen.