Welcome

(Philippe Lioret, 2009). Deze film uit 2009 is opeens weer brandend actueel. Welcome was destijds een verrassingshit in Frankrijk. En dat voor een film die niet alleen een schrijnend beeld schetst van het lot van illegalen, maar daarnaast de Fransen zelf een weinig flatterende spiegel voorhoudt. Dat Welcome niet blijft steken in moralisme heeft alles te maken met de rake karakterisering van de hoofdpersoon. Zwemleraar Simon, een doorsnee Fransman, raakt tegen zijn wil betrokken bij Bilal, een zeventienjarige Iraakse Koerd, die bij hem zwemles komt nemen. Zijn plan is om Het Kanaal over te zwemmen, naar zijn liefje in Londen. De badmeester traint hem, verleent hem onderdak en sluit vriendschap.