Waterloo

Kunsthistoricus en presentator Paul Rem vertelt in Waterloo: dagboek van een veteraan over zijn betovergrootvader Jan Rem, die streed in de Slag bij Waterloo in juni 1815. Rem bezoekt de plekken waar Jan Rem – die zich in 1814 aansloot bij het Nederlandse leger onder koning Willem I – gevochten heeft. Paul praat verder met experts en onderzoekt hoe de omstandigheden waren. Ook probeert hij letterlijke citaten uit het dagboek te plaatsen door zich helemaal te verdiepen in de geschiedenis van de Slag.