Jeugdwerkloosheid daalt - een beetje

Het aantal jongeren dat geen onderwijs volgt en ook geen betaalde baan heeft loopt terug. De werkloosheid onder jongeren tussen de 15 en 27 jaar is teruggelopen tot 8,2 procent in het tweede kwartaal van 2015 ten opzichte van 9,9 procent een jaar eerder. Dat is nog lang niet op het niveau van voor de economische crisis. Dat meldt het CBS. De daling is te danken aan een flinke afname van werkloze jongeren die middelbaar of hoog zijn opgeleid. Onder laagopgeleide jongeren nam de werkloosheid iets toe. Onder deze groep is de werkloosheid sowieso hoger; 45 procent van alle werkloze schoolverlaters is laagopgeleid, in totaal een groep van 26.000 jongeren.

    • NRC