PvdA: banken hebben ons voorgelogen

Foto Bart Maat / ANP

De buffers van banken moeten verder verhoogd worden dan de 4 procent die het kabinet wil. Dat zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer. De motivatie voor zijn voorstel is opmerkelijk: niet zozeer uit financiële prudentie maar omdat de bankensector „ons heeft voorgelogen”. In de discussie over het verhogen van kapitaalbuffers ontstond verzet vanuit de bankenlobby. Hun boodschap: als banken meer eigen vermogen moeten aanhouden op hun balans (het kabinet wil 4 procent van het balanstotaal; de banken willen 3 procent) zou de kredietverlening opdrogen.

    • NRC