‘Ingrijpen nodig door rappe daling ledental Protestantse Kerk’

De manier waarop de kerk is ingericht past niet meer bij deze tijd, zegt de landelijk secretaris van de Protestantse Kerk Arjan Plaisier in Trouw. Zo zijn traditionele diensten soms te ondoorgrondelijk. ” Voor een buitenstaander is het alsof je naar een Chinees schouwspel zit te kijken.”

Het hoofdkantoor van de Protestantse Kerk. Foto Erik van 't Woud / ANP

Leden van de Protestantse Kerk in Nederland moeten accepteren dat niet in elk dorp of in elke stadswijk meer een kerk zal zijn. De daling van het ledental gaat in zo’n hoog tempo dat ingrijpende maatregelen nodig zijn, zegt de landelijk secretaris van de kerk Arjan Plaisier in Trouw. Het aantal leden van de kerk is de afgelopen jaren met zo’n zestigduizend per jaar teruggelopen, naar een krappe twee miljoen in 2015.

De manier waarop de kerk is ingericht past niet meer bij deze tijd, vindt Plaisier. Zo wil hij af van de tijdrovende vergadercultuur en de naar binnen gekeerde blik. Aan de traditionele diensten mag ook wat veranderen. Volgens Trouw is het voor het eerst dat een kerkleider zo expliciet is over hoe het gesteld is met de kerk.

“Ik vind onze eredienst soms wel erg voor ingewijden. Voor een buitenstaander is het alsof je naar een Chinees schouwspel zit te kijken.”

Fuseren ‘niet vol te houden’

Plaisier pleit ook voor intensieve samenwerking met andere christelijke geloofsgemeenschappen. Als een protestantse kerk in een gemeente dan dicht gaat, kunnen leden gastlid worden van een andere christelijke kerk. Het huidige beleid is dat kerkelijke gemeenten fuseren als de krimp te groot is. “Dat is niet vol te houden”, zegt hij.

Plaisier is als landelijk secretaris (‘scriba’) de hoogste functionaris van de Protestantse Kerk. Vandaag verschijnt zijn nota ‘Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg’, waarin hij zijn visie op de toekomst van de kerk uiteenzet.

    • Laura Klompenhouwer