Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Wetenschap

Dalfsen gaat de internationale markt op met nationaal erfgoed

Foto: C. Prins

De gemeente Dalfsen gaat zelf de markt op met de spectaculaire archeologische vondsten van het Trechterbekervolk, de eerste boeren in Noord-Nederland. Burgemeester en wethouders hebben dat besloten nadat minister Bussemaker (Cultuur, PvdA) en de provincie Overijssel hebben geweigerd geld beschikbaar te stellen voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek.

Dalfsen zoekt (financiële) partners in zowel binnen- als buitenland. Een verzoek tot bruikleen is ingediend bij de provincie. Met het Drents Museum wordt gewerkt aan een reizende tentoonstelling die ook buitenlandse musea aandoet, in onder meer Polen, Duitsland en Rusland. In ruil daarvoor hebben deze musea een publicatieverplichting waarvoor ze verdiepend onderzoek laten doen.

Lees ook: Wie betaalt er voor de oer-Nederlander? Over de baanbrekende archeologische vondsten in Dalfsen.

Onderzoek volgens archeologen broodnodig

Dat onderzoek is volgens archeologen broodnodig, omdat de schat die dit voorjaar in Dalfsen werd gevonden “van nationaal en internationaal belang is” en onze kennis over de hunebedbouwers “compleet op zijn kop zet”. Terwijl het gaat om cruciale kennis over het eerste venster van de nationale geschiedeniscanon, weigert de minister geld beschikbaar te stellen.

Minister Bussemaker schreef op 10 augustus:

“Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de zorg van het bodemarchief. Daarin past geen financiële verantwoordelijkheid van het Rijk.”

Burgemeester is verbijsterd

Tot verbijstering van burgemeester en partijgenoot Han Noten. Nu wordt zijn gemeente van 27.000 inwoners in haar eentje belast met de zorg en de verantwoordelijkheid voor nationaal erfgoed.

De gemeente heeft tot nu toe 436.200 euro in het archeologisch onderzoek gestoken. Dat ging op aan graven en een analyse, niet aan verdiepend onderzoek. Daarvoor gaat de gemeente nu sponsors zoeken. Zal de minister akkoord gaan? Noten:

“Iemand die geen geld wil vrijmaken voor verdiepend onderzoek naar nationaal erfgoed, die heeft in mijn ogen geen recht van spreken meer. Dan zijn we uitgepraat.”

Dorp van 5.000 jaar geleden

In de gemeente Dalfsen, in het dal van de Overijsselse Vecht, vonden archeologen een dorp van vijfduizend jaar geleden. Er liggen 120 graven, met tal van bijzondere grafgiften – het grootste grafveld van Europa. Aan de overkant stond een boerenhuis – daarvan is er nog nooit een gevonden in Nederland. Hier woonden ‘Oer-Nederlanders’, jager-verzamelaars die gingen boeren. Langs de graven lag een weg die later door de Romeinen werd verhard. Ook is er een grafveld uit de Merovingische periode aangetroffen, van ongeveer 1.500 jaar geleden. Daar was onder anderen een man begraven in een houten kist, met kostbare bijgiften als een ingelegd zwaard.