‘Onacceptabel hoge werkdruk’ voor medewerkers Europese Centrale Bank

Meer dan een derde van de werknemers van de Europese Centrale Bank (ECB) kampt met overbelasting op het werk. ECB-medewerkers zeggen dat hun gezondheid en ook de kwaliteit van hun werk daaronder lijdt, zo blijkt uit een interne enquête die in handen is van NRC. Voor het eerst liet de ECB-directie zelf grondig onderzoek uitvoeren naar het werkklimaat bij de centrale bank. Al jaren vragen de vakbond van de ECB-staf en de werknemerscommissie aandacht voor werkstress en burn-outs.

37 procent van de ondervraagden is het eens met de stelling “mijn gezondheid wordt nadelig beïnvloed door stress op het werk”. 38 procent vindt de werkdruk onacceptabel hoog. Meer dan de helft, 53 procent, is het eens met de stelling “de hoeveelheid werk die ik moet doen staat de kwaliteit van mijn werk in de weg”.

10 uur overwerken

De Amerikaanse firma The Gelfond Group voerde het onderzoek in mei uit. 2.719 mensen, ofwel 90 procent van de benaderde medewerkers, vulde de vragenlijst in. Het gaat hier om werknemers met ECB-contracten. Daarnaast werken er nog enkele honderden uitzendkrachten en externe consultants voor de ECB.

ECB Staff Briefing

Gelfond vergeleek enkele uitkomsten in de enquête met een norm die het bedrijf baseert op onderzoek bij andere organisaties, zoals de Wereldbank. De ECB scoort vergelijkingsgewijs slecht als het gaat om werkdruk. Het percentage ECB’ers dat de werkdruk wél acceptabel vindt (44) ligt 9 procentpunt lager dan de norm.

De ECB heeft er de afgelopen crisisjaren veel werk bij gekregen: tal van programma’s om de economie van de eurozone aan te jagen, missies naar landen als Griekenland en sinds vorig jaar ook bankentoezicht. Alleen voor dit laatste kreeg de ECB er mensen bij. Een derde van de arbeidskrachten zegt in de enquête gemiddeld 10 uur of meer per week over te werken.
Werknemers voelen zich niet altijd op hun gemak om zich te uiten op de werkvloer in Frankfurt, zo blijkt ook uit de enquête. Slechts 39 procent vindt dat de ECB een “omgeving van openheid en vertrouwen” creëert.


Blij met expat-bonus

Op sommige punten komt de ECB als werkgever juist goed uit het onderzoek. 87 procent is “trots” om voor de de ECB te werken. 77 procent is tevreden met zijn salaris, maar liefst 16 procentpunt boven de norm. Bruto-jaarsalarissen bij de ECB lopen uiteen van 33.672 euro (laagste functies, laagste schaal) tot 250.608 euro (hoogste functies, hoogste schaal). Daar bovenop komt een expat-bonus van 16 procent van het salaris.

De ECB verwijst voor een reactie naar een brief die ECB-president Mario Draghi op 17 september schreef aan de Duitse Europarlementariër Fabio De Masi. De Masi had Draghi om publicatie van de enquête gevraagd. Tevergeefs, maar dit wilde Draghi wel zeggen: “De enquête laat de relatief hoge mate van betrokkenheid van de werknemers zien”. Hij benadrukt de “trots” van ECB’ers om voor de bank te werken. Er zijn wel “mogelijkheden voor verbetering”, onder meer op het gebied van “werkdruk en stress”.

    • Mark Beunderman