Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Duurzaamheid

Britse centrale bank: opwarming aarde leidt tot financiële crises

Mark Carney. foto AFP
Mark Carney. foto AFP

Mark Carney, de gouverneur van de Bank of England, de Britse centrale bank, waarschuwt voor financiële crises als gevolg van klimaatverandering. Op een bijeenkomst voor verzekeraars zei hij gisteren dat snel begonnen moet worden met „een transitie van de markt” naar een wereld waar klimaatverandering in toom wordt gehouden.

„Als klimaatverandering eenmaal een beslissend onderwerp wordt voor de financiële stabiliteit, is het misschien te laat”, zei Carney, die ook voorzitter is van de Financial Stability Board van de grote industrielanden (G20) die bedreigingen van de financiële sector in de gaten houdt.

De fysieke gevolgen van de opwarming – zoals overstromingen en stormen – kunnen volgens Carney veel schade aanrichten. Verzekeraars zagen hun uitbetalingen voor weergerelateerde schade in de afgelopen dertig jaar verviervoudigen.

Ook bestaat de kans dat degenen die door de gevolgen van klimaatverandering worden getroffen, compensatie eisen van landen en bedrijven die ze daarvoor verantwoordelijk houden.

Maar het belangrijkste financiële risico is volgens Carney, dat energiebedrijven met hun voorraden aan fossiele brandstoffen blijven zitten. Het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties, heeft berekend hoe groot het ‘koolstofbudget’ deze eeuw nog is om te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur met meer dan twee graden stijgt. „Dat budget is niet meer dan een vijfde tot een derde van de bewezen reserves aan kolen, olie en gas”, aldus Carney. Veel van die fossiele brandstoffen worden volgens hem „letterlijk onverbrandbaar”, met grote gevolgen voor investeerders en verzekeraars.

Carneys ideeën zijn niet nieuw, maar hij is wel een van de hoogste functionarissen in de financiële sector die met deze waarschuwing komt.

In de sector zelf is verontwaardigd gereageerd. Hoe kan hij zeggen dat „het spul dat verantwoordelijk is voor 85 procent van de wereldwijde energiemix zal stranden, terwijl de vraag naar energie toeneemt en er geen betaalbare alternatieven zijn”, vraagt energieadviseur Philip Lambert zich af in de Financial Times.

Ook Benjamin Sporton van de World Coal Association, vindt dat Carney de risico’s overdrijft. Gelet op de kolencentrales die nog gepland staan, zal tot 2030 de vraag naar steenkool toenemen met 1,8 miljard ton.