Minister overlegt met Turkije over Demmink

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) bespreekt „op korte termijn” met zijn Turkse collega of Turkije alsnog wil meewerken aan een strafrechtelijk onderzoek naar oud-topambtenaar Joris Demmink. Eerder verklaarden de Turken dat de rechter-commissaris om juridische redenen niet in Turkije onderzoek kon doen naar verkrachting van minderjarige jongens door Demmink. Van der Steur zegt dat na „constructief telefonisch overleg” de Turken het verzoek opnieuw zullen beoordelen. Het OM doet onderzoek op last van het gerechtshof. Eerder reisde de Haagse rechter-commissaris drie keer vergeefs naar Turkije. (NRC)