Akkoord Nederland-Marokko over uitkeringen

Nederland stopt met de export van kinderbijslag naar Marokko en verlaagt de uitkeringen voor teruggekeerde Marokkaanse Nederlanders. Wel gebeurt dit op een later tijdstip en met een soepeler overgangsregime dan het kabinet eerst wilde.

Dinsdag maakte minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) bekend dat Nederland en Marokko een akkoord hebben bereikt over het aanpassen van een bilateraal uitkeringsverdrag.

De hoogte van arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenuitkeringen zal vanaf volgend jaar stapsgewijs worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud aldaar – het ‘woonlandbeginsel’. In 2019 is de uitkering met 40 procent verlaagd. Verder stopt Nederland per 2021 met de export van kinderbijslag. De afspraken gelden, in tegenstelling tot eerdere plannen, alleen voor nieuwe gevallen. Op de AOW wordt niet gekort.

Daarmee lijkt een eind gekomen aan een lang dispuut. Het kabinet wil al sinds 2011 uitkeringen verlagen en de kinderbijslag stopzetten. Daartoe moest een verdrag over sociale zakerheid uit 1972 worden aangepast, maar de onderhandelingen liepen telkens vast. Vorig jaar dreigde Asscher, onder druk van coalitiepartner VVD, het verdrag op te zeggen, waardoor helemaal geen uitkeringen meer geëxporteerd zouden kunnen worden. (NRC)