PvdA: banken hebben ons voorgelogen

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer in de Tweede Kamer
PvdA-Kamerlid Henk Nijboer in de Tweede Kamer Foto Martijn Beekman/ANP

De buffers van banken moeten verder verhoogd worden dan de 4 procent die het kabinet wil. Dat zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vandaag bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer. De motivatie voor zijn voorstel is opmerkelijk: niet zozeer uit financiële prudentie maar omdat de grote Nederlandse bankensector “ons heeft voorgelogen”.

In de discussie in de afgelopen crisisjaren over het verhogen van kapitaalbuffers ontstond er stevig verzet vanuit de bankenlobby. Hun boodschap: als banken meer eigen vermogen moeten aanhouden op hun balans (het kabinet wil 4 procent van het balanstotaal; de banken willen niet verder gaan dan 3 procent) zou de kredietverlening opdrogen, zeker als de crisis eenmaal voorbij was.

‘Buffers moeten omhoog’

“En wat doet de sector echter het allereerst nu de economie aantrekt?”, stelde Nijboer bijna emotioneel in het debat vanmiddag.

“Niet kredieten verlenen en de buffers verhogen, maar op grote schaal het dividend verhogen en kijken of er meer mensen kunnen worden aangenomen.”

Hij verwijst in een toelichting naar ABN Amro en ING die door aantrekkende resultaten recentelijk hun dividendbeleid hebben verruimd. “Dat is niet de weg.”

De PvdA’er die wel vaker in de clinch ligt met de financiële sector – hij leidde in maart de strijd tegen de loonsverhoging van de top van ABN Amro – vindt dat toezichthouder DNB eenzelfde kwalijke rol heeft gespeeld in het maken van verkeerde analyses over de gevolgen van te hoge kapitaaleisen voor banken. Nijboer vindt dat de verkeerde weg.

“Zo veranderen cultuur en gedrag nooit. We moeten doorgaan met het verhogen van de buffers.”

‘Financiële sector te groot en te complex’

De PvdA-woordvoerder uitte meer kritiek op de financiële sector: die is “te groot en te complex om er toezicht op te houden” en bij benoemingen wordt er te weinig rekening gehouden met diversiteit. “Er zijn nog steeds raden van bestuur die gewoon voor honderd procent uit mannen bestaan”, zei Nijboer en hij uitte een dreigement. “Als dit zo doorgaat komen quota steeds dichterbij.”

Daarnaast zei de PvdA geen voorstander te zijn voor een snelle beursgang van SNS, nu ABN Amro binnenkort terug naar de beurs zal gaan.

“SNS is nu een nutsbank en die bank moet zich niet direct als een marktpartij gaan gedragen.”

De Financiële Beschouwingen bestonden verder vooral uit een herhaling van zetten en standpunten. Er is vanuit de oppositie stevige kritiek op de kwetsbare begroting van Justitie & Veiligheid, maar de regeringspartijen wilden vandaag nog geen extra middelen beschikbaar stellen om bestaande of mogelijke nieuwe gaten daarop te dichten. Morgen, tijdens de tweede dag van de Financiële Beschouwingen, komt eerst het kabinet aan woord en krijgt de Kamer daarna een tweede termijn.