Jeugdwerkloosheid daalt, maar nog niet op niveau van voor de crisis

Het aantal jongeren dat geen onderwijs volgt en ook geen betaalde baan is gedaald. In het tweede kwartaal van 2015 ging het om 8,2 procent van alle jongeren tussen de 15 en 27 jaar, ten opzichte van 9,9 procent een jaar eerder. Het is echter nog lang niet op het niveau van voor de economische crisis in 2008.

Jongeren demonstreren en roepen minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) op om met echte grote maatregelen te komen om het probleem van de grote jeugdwerkloosheid op te lossen.
Jongeren demonstreren en roepen minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) op om met echte grote maatregelen te komen om het probleem van de grote jeugdwerkloosheid op te lossen. Foto Bart Maat/ANP

Het aantal jongeren dat geen onderwijs volgt en ook geen betaalde baan heeft loopt terug. De werkloosheid onder jongeren tussen de 15 en 27 jaar is teruggelopen tot 8,2 procent in het tweede kwartaal van 2015 ten opzichte van 9,9 procent een jaar eerder. Dat is echter nog lang niet op het niveau van voor de economische crisis in 2008.

Dat meldt het CBS. De daling is te danken aan een flinke afname van werkloze jongeren die middelbaar of hoog zijn opgeleid. Onder laagopgeleide jongeren nam de werkloosheid juist iets toe. Onder deze laatste groep is de werkloosheid sowieso hoger; 45 procent van alle werkloze schoolverlaters is laagopgeleid, in totaal een groep van 26.000 jongeren.

Ook het aantal jongeren met een betaalde baan nam toe. In het tweede kwartaal van 2015 waren er 629.000 jongeren aan het werk, 21.000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Nog altijd niet op niveau van vóór de crisis

De werkloosheidcijfers onder jongeren ligt nog wel altijd hoger dan voor de economische crisis die begon in 2008. Toen was 5,5 procent van alle jongeren werkloos, nu is dat dus nog altijd bijna 3 procent hoger.

Jongerenorganisaties en vakbonden hebben minister Asscher van Sociale Zaken (PvdA) meerdere malen opgeroepen in actie te komen om wat aan de hoge werkloosheidcijfers te doen. Vorige week maakte de minister bekend 14 miljoen euro uit te trekken voor sollicitatiehulp voor jongeren.

    • Sam de Voogt