Zembla

In Zembla deze week aandacht voor de aanpak van grote burenruzies door de overheid. Volgens het programma heeft eenderde van alle Nederlanders problemen met de buren. Een half miljoen mensen ondervinden zelfs zo veel hinder van conflicten met hun buren dat ze er zwaar onder lijden. Bij ernstige overlast moet de overheid optreden. Deskundigen vertellen in de uitzending dat ze burenruzies steeds vaker uit de hand zien lopen. Hoe komt dat? En wat kan de overheid doen?