Brieven

NRC is een cabaretier rijker

Als iemand zegt „Ik wil niet zeuren hoor, maar...”, dan weet je zeker dat het gezeur begint. Hetzelfde geldt als iemand een opiniestuk opent met „Zonder iets af te willen doen aan het leed van vluchtelingen…”. Na deze prelude vraagt Paul Frentrop aandacht „voor een probleem van een heel andere orde: de nieuwe zorgen van rijke Nederlanders.” (26/9) De zinsnede „een probleem van een heel andere orde” vormt een zo groot understatement dat ik even dacht dat NRC een cabaretier-columnist rijker was.

Helaas, Frentrop vervolgt met een serieus pleidooi tegen een marginale verhoging van de vermogensrendementsheffing. De bedoelde verhoging zou rijken ons land uit jagen en dat is heel erg, vindt Frentrop, want: (1) Rijken consumeren goed en daar profiteren velen van mee.

(2) Rijken zijn van ‘hoge – economische – waarde’. Zij dragen volgens Frentrop bij aan de maatschappij.

(3) Buitenlandse rijken zullen zich hier ook niet meer willen vestigen en dat is jammer, want zie nummer 1 en 2.

Frentrop onderbouwt zijn stellingen verder niet. De trickle down economics die hij onder nummer 1 noemt worden soms nog door een achtergebleven Republikeinse presidentskandidaat in de VS van stal gehaald, maar door geen serieuze econoom (meer) verdedigd. Een recent onderzoeksrapport van het IMF (juni 2015) bevestigt nog eens “when the rich get richer, benefits do not trickle down.”

Het tweede argument van Frentrop – rijken zijn van waarde voor de maatschappij – lijkt mij alleen opgaan voor sommige rijken. Onder rijken zijn inderdaad visionaire ondernemers die belangwekkende uitvindingen doen en daarmee vooruitgang en zelfs welvaart creëren.

Dat zijn echter meestal niet de types die zeuren over het niveau van de belastingen in Nederland en zich constant afvragen of ze fiscaal moeten verhuizen.

Die categorie bestaat veeleer uit mensen die hun rijkdom van papa of mama hebben geërfd zonder daar vervolgens zelfstandig nog heel veel aan te hebben toegevoegd. Of het is het type dat nooit iets wil betalen en altijd maar op jacht is naar nog meer. Mensen die er ook niet voor terugdeinzen de schilder van hun villa voor de betaling van zijn rekening lachend te verwijzen naar de net door henzelf handig leeggehaalde, failliete plof-B.V. Niks visionairs, meer ‘dikke ikkes’.

    • Lennaert Posch