Teruggekomen dankzij een tentoonstelling over drie Haagse broers

Door de tentoonstelling Haagse meesters van de romantiek, de gebroeders Verveer herontdekt in het Joods Historisch Museum in Amsterdam is een verloren gewaand schilderij van Elchanon Verveer opgedoken. De eigenaar, een Nederlandse particulier die het in 1970 kocht, nam contact op met het museum. Het werk, Invaliden der Zee, is daar nu te zien. De expositie toont werk van de drie broers Salomon, Maurits en Elchanon Verveer, bekende personen in de 19de-eeuwse kunstwereld. Elchanon is de jongste broer. Invaliden der Zee (1869) is een tafereel met vier oude vissers die een leven van ontberingen op zee achter de rug hebben. Het hing in 1869 op de Tentoonstelling van Levende Meesters in Den Haag, waar de schilder er een Gouden Medaille voor kreeg. De drie broers ontwikkelden zich verschillend: Salomon schilderde rivierlandschappen en stadsgezichten, Maurits werd portretfotograaf, Elchanon specialiseerde zich in het harde bestaan van de vissersbevolking. (NRC)