Top UWV ruziet over IT-falen

Binnen uitkeringsinstantie UWV woedt een conflict over de aanpak van vastgelopen automatiseringsprojecten.

Een ultieme poging van uitkeringinstantie UWV om de structureel moeizame digitale dienstverlening aan werklozen en arbeidsgehandicapten te verbeteren is vastgelopen door onenigheid in de top van het bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant.

Het UWV worstelt al jaren met aanhoudende problemen bij sites als werk.nl en mijnuwv, maar ook met de digitale verwerking van gegevens. Dit leidt tot grote frustraties bij burgers en miljoenenverspillingen.

„Omdat er verschillen van opvatting zijn tussen de CIO [automatiseringsbaas, red.] en de directeuren van de divisies heeft de Raad van Bestuur nog geen besluiten genomen”, zo valt te lezen in een interne voortgangsrapportage van begin deze maand over het project ‘IV-transitie’, dat sinds juni 2014 loopt.

Het UWV karakteriseert het project zelf als van strategisch belang, zo blijkt uit interne stukken: „Burgers en medewerkers worden steeds afhankelijker van de werking van deze systemen. Dit onderstreept het belang van een stabiele, onderhoudbare, beheerbare en dus ook eenvoudige informatievoorziening. […]Een adequate inrichting van de IV-organisatie is essentieel om onze strategische doelstellingen te halen.”

Door de onenigheid in de top is het nu „onduidelijk wat het project nog kan gaan realiseren van de beoogde doelstellingen”, zo staat in het interne rapport. Het project krijgt in het rapport daarom de code „Rood”.

Het centrale idee van het plan is dat de verschillende divisies van het UWV zelf verantwoordelijk worden voor hun automatisering. De directeuren van de divisies zouden zich daar tegen verzetten omdat ze zo een hoop onoplosbare problemen bij hun afdeling binnen halen, zo zeggen meerdere bronnen. Een ICT’er bij UWV die anonimiteit vraagt uit vrees zijn baan te verliezen, laat weten: „Onder de Raad van Bestuur speelt zich een verbeten gevecht af tussen directeuren van de divisies en de ICT-baas over de organisatie van de ICT en de aansturing van de projecten. Dat alles tegen een achtergrond van stagnatie en mislukking van alle pogingen om de werking van de ICT beter op orde te krijgen.”

Slechte sites = grote ergernis

Een van de grootste ergernissen van de meer dan zeshonderdduizend werkzoekenden in Nederland is al jaren de haperende dienstverlening op sites van het UWV.

Werklozen zijn verplicht op straffe van boetes allerlei gegevens in te vullen op de website, bijvoorbeeld over aantallen sollicitaties en eventuele neveninkomsten. Regelmatig gaat dat gepaard met storingen of raakt informatie zoek. In de zomer van 2013 lag de website zelfs bijna twee weken plat. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) beloofde toen beterschap, maar waarschuwde dat de problemen tot 2105 konden duren.

Het UWV gaf vorig jaar 420 miljoen euro uit aan automatisering en ICT-personeel, waarvan 34,1 miljoen aan externe ICT’ers.

De structurele ICT-problemen bij het UWV worden voor een groot deel veroorzaakt door de gebrekkige aansturing van leveranciers. Maar ook de organisatie van de uitkeringsinstantie, waardoor niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het goed werken van de automatisering, draagt bij aan de problemen. Zoals het UWV zelf in de interne rapportages schrijft is er sprake van „onduidelijkheid over de sturing”, „doublures in functies” en „barrières voor gezonde samenwerking”.

Als gevolg van de onenigheid in de top is er nu voor gekozen via „pragmatische” kleine stappen de bestaande werkwijze te verbeteren. Welke dat zijn, moeten nu worden uitgezocht.

    • Derk Stokmans