Garagebox als bergruimte

In het centrum van Amsterdam zal niemand het in zijn hoofd halen een dure garagebox vol te zetten met overbodige spullen, maar op plekken waar minder parkeerschaarste is, kan zo’n box juist prima dienstdoen als opslagruimte. Zeker nu het gerechtshof Den Bosch onlangs oordeelde dat de verhuur is vrijgesteld van btw.

In deze zaak ging het om een eigenaar van elf garageboxen die deze verhuurde als garage dan wel bergruimte. Hij bracht geen btw in rekening, omdat hij het zag als ‘verhuur van onroerende zaken’, waarvoor vrijstelling geldt. Maar volgens de Belastingdienst werd er parkeerruimte verhuurd en was daarover wel omzetbelasting verschuldigd.

De rechtbank Breda erkende dat garageboxen vaak worden gebruikt voor alles behalve parkeren, maar vond het te ver gaan om te stellen dat zo’n box geen parkeerruimte is. In hoger beroep had het hof Den Bosch daar minder moeite mee. Het feit dat de huurder in het contract werd vrijgelaten de box als garage dan wel bergruimte te gebruiken, maakte hem volgens het hof tot multifunctionele ruimte.

Dit sloot weer aan bij een besluit van de staatssecretaris van Financiën uit 2009, waarin was bepaald dat de verhuur van een multifunctionele ruimte die primair voor andere doeleinden dan parkeren kán worden gebruikt, niet hetzelfde is als de verhuur van parkeerruimte.

Door in het huurcontract het gebruik als bergruimte niet expliciet uit te sluiten, waren de garageboxen multifunctioneel geworden. De btw-vrijstelling voor onroerende zaken was volgens het hof dus wel degelijk van toepassing.