Wetenschapper klaagt terecht over beschuldiging

De Universiteit Utrecht heeft oneerlijk gehandeld in een onderzoek naar mogelijke wetenschapsfraude door plantenbioloog Pankaj Dhonukshe. Dat heeft de Nationale Ombudsman bepaald. Ook het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) heeft tijdens zijn onderzoek steken laten vallen.

Februari 2014 maakte de universiteit, mede op basis van onderzoek van het LOWI, bekend dat Dhonukshe fraude had gepleegd in een aantal publicaties. Er was sprake van bewuste manipulaties en van een reeks van fouten, én een deel van de oorspronkelijke data was niet meer beschikbaar.

Na deze uitspraak klaagde Dhonukshe bij de ombudsman dat hij gedurende het onderzoeksproces niet genoeg ruimte heeft gekregen om zich te verdedigen en dat hij onvoldoende op de hoogte werd gehouden. De ombudsman geeft hem daarin nu gelijk.

Zo richtte het onderzoek zich in eerste instantie op één wetenschappelijke publicatie, maar de universiteit breidde het later uit, zonder Dhonukshe daarvan op de hoogte te stellen. Het LOWI heeft tijdens hoorzittingen Dhonukshe bovendien onvoldoende ruimte gegeven zich te verdedigen tegen beschuldigingen.

De ombudsman doet geen uitspraak over het uiteindelijke oordeel van het LOWI en de universiteit. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat er niks aan verandert. Wel gaat het college van bestuur in overleg met de Vereniging van Universiteiten, om te kijken of de procedures voor het vaststellen van wetenschapsfraude aangepast moeten worden.