Emotionele worsteling van een interseksueel

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: belasting- en btw-plichtig.

Foto ANP

Het was een principekwestie. Een existentiële vraag zelfs. De hermafrodiet – of correcter: interseksueel – voelde zich man noch vrouw. Reizen naar het buitenland met een paspoort waarin één geslacht vermeld stond, was dan ook ondenkbaar. Het was alleen onmogelijk in Nederland een paspoort zonder geslachtsaanduiding te krijgen. Hij voelde zich gevangen. Eigenlijk woonde hij in Portugal, maar al zes jaar huurde hij een huis in Nederland, waar hij ook stond ingeschreven bij de gemeente. Hij beschikte hier over bankrekeningen, kreeg verschillende uitkeringen en was directeur en enig aandeelhouder van een Nederlandse bv. Toch was hij ervan overtuigd dat hij in Nederland geen belasting hoefde te betalen. Het verzoek van de inspecteur om aangifte inkomstenbelasting te doen, stuurde hij retour met daarop de tekst „deze persoon is geen Nederlands ingezetene”. De aanslag die daarop tóch volgde, vocht hij aan tot in hoger beroep.

De rechtbank Gelderland en recentelijk het hof Arnhem-Leeuwarden toonden zich ongevoelig voor de worsteling van de interseksueel. Volgens de wet inkomstenbelasting zijn alle natuurlijke personen die in Nederland wonen binnenlands belastingplichtig. Iemand woont in Nederland wanneer sprake is van een duurzame band van persoonlijke aard, zoals een huis. Bezit je daarnaast nog een huis in het buitenland, dan wordt gekeken naar de plaats waarmee de persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn. Volgens de interseksueel was dit Portugal en was zijn verblijf in Nederland onvrijwillig vanwege de paspoortkwestie.

Het hof was niet zo geïnteresseerd in de reden en richtte zich op de duidelijk aanwezige economische activiteiten in Nederland. De wet geldt voor alle natuurlijke personen en maakt daarbij geen onderscheid tussen mannen, vrouwen of interseksuelen, voegde het hof daar nog aan toe.

    • Nelleke Koops