Rapporten over ProRail toch openbaar, via De Telegraaf

De Kamer had om de rapporten gevraagd over ProRail gevraagd, maar zou die niet krijgen voor het debat in de Tweede Kamer. Nu heeft De Telegraaf de documenten toch gepubliceerd.

Werkzaamheden aan het spoor bij treinstation Utrecht Centraal.
Werkzaamheden aan het spoor bij treinstation Utrecht Centraal. Foto ANP / Bart Maat

De Telegraaf heeft documenten gepubliceerd over ProRail waarvan staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) gisteren liet weten dat ze die niet zou leveren voor het debat van vandaag in de Tweede Kamer. De Kamer had om de rapporten gevraagd, omdat er onvoldoende vertrouwen was dat Mansveld alle beschikbare informatie op het ministerie over ProRail deelde met de Kamer.

Het dagblad heeft eerder al uit de documenten geciteerd. Het gaat om “interne voortgangsrapportages” over de spoorbeheerder, schreef NRC-redacteur Mark Duursma gisteren. De commissarissen zouden de stukken niet openbaar willen maken, omdat de financiële beheersing een taak van de raad van commissarissen is.

Geen grip op financiën

President-commissaris van ProRail Hans Alders schreef in een brief dat de recente publiciteit over ProRail “een volkomen overtrokken en onjuist beeld geeft” en dat aan “nuance in de publieke discussie ontbreekt”.

De Kamer heeft onder meer zorgen over budgetoverschrijdingen bij verbouwingsprojecten, zoals bij Utrecht Centraal. Mede hierdoor ontstond het beeld dat ProRail geen greep heeft op de financiën. Mogelijk wordt een motie van wantrouwen ingediend tegen Mansveld.

In het rapport wordt een reeks problemen genoemd met betrekking tot de financiële organisatie, waaronder:

  •  gebrekkige documentatie van een grondtransactie, waardoor niet kan worden vastgesteld of er sprake is van een financieel risico of zelfs er sprake is van “materiële schades”.
  • de kwaliteit van aangeleverde cijfers is onder de maat
  • het ontbreekt ProRail aan een “strategisch tactisch planningsniveau” dat nodig is voor grote infrastructuurprojecten
  • de jaarprognoses zijn ‘onnauwkeurig’ en ‘inconsistent’.
  • Na een “relatief lange periode van instabiel management”, die geresulteerd heeft in een “rommelige aansturing van de organisatie”, kan ondanks verbeteringen nog niet worden gesproken van “een hersteld vertrouwen in de top van de organisatie.” Dat geldt ook voor de rol van de raad van commissarrisen.
    • Laura Klompenhouwer