Akkoord tussen Nederland en Marokko over verlaging uitkeringen

Vice-premier Lodewijk Asscher staat de pers te woord na afloop van de ministerraad. Foto ANP/Martijn Beekman

Nederland en Marokko hebben een akkoord bereikt over aanpassingen in het onderlinge uitkeringsverdrag waardoor uitkeringen voor Marokkaanse-Nederlanders die in Marokko wonen lager worden. Ook wordt het vanaf 2021 onmogelijk om Nederlandse kinderbijslag mee te nemen naar Marokko.

De vergoeding van kosten van medische zorg (bij een tijdelijk verblijf) gaat tevens stoppen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) dat er lang en intensief is onderhandeld over de nieuwe regeling. Daarin wordt nu het woonlandbeginsel omarmd - een regeling waardoor de hoogte van een uitkering wordt bepaald door het prijspeil van het land waarin een persoon zich bevindt. In ruil voor deze afspraken biedt Nederland verzachtende maatregelen en langere overgangstermijnen.

Lodewijk Asscher liet op Twitter weten blij te zijn met het akkoord:

Twitter avatar LodewijkA Lodewijk Asscher Blij dat w akkoord hebben bereikt met Marokko over aanpassing van div uitkeringen http://t.co/IXE2fCy31A

Voor de mensen die er nu al gebruik van maken verandert er niets. De nieuwe afspraken gaan pas in voor mensen die recht hebben op de regeling vanaf 1 januari 2016. Voor hen gaat de uitkering in 2016 al met 10 procent naar beneden, in 2017 met 20 procent, in 2018 met 30 procent en vanaf 2019 wordt de uitkering met 40 procent gekort. Ook de kinderbijslag wordt op dezelfde manier afgebouwd, tot het per 1 januari 2021 stopt.

Jaarlijks 4,5 miljoen euro besparen

Met de aanpassingen kan het kabinet zo’n 4,5 miljoen euro per jaar besparen, een wens van de VVD. Lange tijd leek Marokko echter geen oren te hebben naar aanpassingen. Eind vorig jaar noemde de Marokkaanse ambassadeur in Nederland, Abdel Bellouki, de veranderingen nog “categorisch en egocentrisch”. Nederland heeft sinds 1972 een verdrag met Marokko, maar wilde het vanwege moeizame onderhandelingen al een tijdje opzeggen. Sinds mei zit er weer schot in de zaak.

Bijstandsuitkeringen worden sinds 1996 al niet meer aan Nederlandse uitkeringsgerechtigden in het buitenland verstrekt.

    • Sam de Voogt