CBS: 17.000 asielaanvragen en 8.000 nareizigers tot nu toe in 2015

De eerste acht maanden van dit jaar hebben 17.000 asielzoekers Nederland bereikt. Het merendeel was man. Van de 8.000 nareizigers dit jaar, was de meerderheid vrouw of kind.

Bedden worden klaargezet in de sporthal van de Erasmus Universiteit van Rotterdam. De sporthal wordt als noodopvang ingericht om vluchtelingen op te gaan vangen.
Bedden worden klaargezet in de sporthal van de Erasmus Universiteit van Rotterdam. De sporthal wordt als noodopvang ingericht om vluchtelingen op te gaan vangen. Foto ANP / Arie Kievit

De eerste acht maanden van dit jaar hebben zo’n 17.000 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Zo’n 8.000 mensen zijn aangekomen als nareiziger, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend.

Meer dan de helft (59 procent) van de asielzoekers was een volwassen man. Twintig procent was vrouw en 21 procent kind. De groep die een gezinslid met asiel nareisde, bestond vooral uit vrouwen en kinderen.

IND werkt weekeinden door

Vorig jaar vroegen in totaal 29.790 mensen asiel aan in Nederland, bleek uit het jaarverslag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat was toen al het grootste aantal in tien jaar tijd.

Naar verwachting eindigt de teller dit jaar ruim boven de 35.000. De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst houdt er rekening mee dat het aantal hoger kan uitvallen. Om de vluchtelingenstroom het hoofd te bieden, gaat het personeel van de IND vanaf oktober ook in het weekeinde werken, liet hoofddirecteur Rob van Lint weten in een dit weekend gepubliceerd vraaggesprek met NRC. Van Lint noemt het een “noodmaatregel” om de capaciteit van de dienst te vergroten.

De IND kampt met een toestroom van zo’n 700 nieuwe asielverzoeken per dag. De wachttijd tussen aankomst van de asielzoeker en het begin van de asielprocedure is opgelopen naar vier à vijf maanden. Eerst was dat nog zes dagen.

    • Laura Klompenhouwer