Mansveld niet op tijd met rapporten over financiën ProRail en NS

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu.
Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Foto ANP/Bart Maat

Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) voldoet niet aan het verzoek van de Tweede Kamer om uiterlijk morgen alle rapporten inzake de financiën van ProRail en NS naar de Kamer te sturen. De Kamer had hierom gevraagd omdat er geen vertrouwen is dat Mansveld alle beschikbare informatie op het ministerie over ProRail deelt met de Kamer.

Recent kwam een reeks incidenten rond ProRail naar buiten, Kamerleden tonen zich zeer kritisch over de regie van Mansveld. De staatssecretaris schrijft nu in een brief aan de Kamer dat in principe alle onderzoeken naar de Kamer worden gestuurd, maar dat er soms tijd nodig is voor het verifiëren van de informatie en het formuleren van een reactie van het ministerie.

Wel zal Mansveld voldoen aan het verzoek van de Kamer om binnen vier weken na het laatste overleg op 10 september, dus uiterlijk 8 oktober, een overzicht te sturen met de stand van zaken bij de grote stationsprojecten. De Kamer had hierom gevraagd omdat er zorgen zijn over budgetoverschrijdingen bij verbouwingsprojecten, zoals bij Utrecht Centraal. Mede vanwege deze overschrijding heerst het beeld dat ProRail geen greep heeft op de financiën.

‘Nuance ontbreekt’

Hans Alders, president-commissaris van ProRail, verzet zich tegen deze beeldvorming. Hij vindt dat de recente publiciteit over ProRail “een volkomen overtrokken en onjuist beeld geeft” en dat aan “nuance in de publieke discussie ontbreekt”. Alders schrijft dit in een brief aan Mansveld, die de brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Alders reageert voor het eerst publiekelijk op de stroom aan negatieve berichten over ProRail. Het gaat daarbij vooral over de vermeend slechte relatie tussen ProRail en het ministerie, en de vermeende chaos in de boekhouding van het spoorbedrijf. Het ministerie van IenM is namens de staat enig aandeelhouder van ProRail en ook de grootste opdrachtgever. Alders, oud-minister van VROM en oud-commissaris van de Koningin in Groningen, is tegenwoordig directeur van adviesbureau Hans Alders Procesregie & Advies. Het voorzitterschap van de raad van commissarissen van ProRail is één van zijn achttien nevenfuncties.

‘Geen financiële chaos’

Volgens Alders zijn twee rapportages van eind vorig jaar en april dit jaar, waar De Telegraaf berichtgeving op baseert, opgesteld door een tijdelijke financieel directeur, op verzoek van de raad van commissarissen. Het gaat om “interne voortgangsrapportages” die in de jaarvergadering met de accountant en het ministerie zijn besproken.

De financieel directeur adviseerde om een aantal ingezette verbeteringen in de financiële administratie versneld door te voeren. Alders:

“De omschrijving een onvoorstelbare puinhoop is in dit verband buiten iedere proportie.”

De commissarissen willen de stukken niet openbaar maken omdat de financiële beheersing een taak van de raad van commissarissen is. Er is volgens Alders geen sprake van het herzien van de jaarstukken, iets wat De Telegraaf suggereerde.

Mansveld deelt de conclusie van Alders dat “er nog veel werk moet worden verzet, maar dat er geen signalen zijn van financiële chaos”. Wel heeft zij met de raad van commissarissen afgesproken dat er naast de reguliere aandeelhoudersvergadering in november een tweede aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden. Mansveld debatteert morgenavond met de Tweede Kamer over ProRail.

    • Mark Duursma