Brazilië wil uitstoot flink reduceren

Brazilië wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 43 procent verminderd hebben ten opzichte van 2005. President Dilma Rousseff kondigde de Braziliaanse doelstelling gisteren aan tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Brazilië wil deze doelen halen door meer in te zetten op zonne-energie, windenergie en biomassa. Daarnaast wil Rousseff de illegale ontbossing in het Amazonegebied verder tegengaan. Maar legale houtkap gaat wel door. Milieuorganisaties prijzen Rousseff, maar wijzen erop dat zij zich rijk rekent door als ijkjaar 2005 te nemen. Sindsdien zijn Braziliës emissies al sterk verminderd.

    • NRC