Die Story im Ersten

Die Story im Ersten maakt 25 jaar na

de de hereniging van Oost- en West-Duitsland de balans op. „Es wird keinem schlechter, aber vielen besser gehen”, zei bondskanselier Kohl destijds. Is die belofte vervuld? Is iedereen er beter op geworden? Of is er nog steeds een onzichtbare grens die de Duitse economie opsplitst? Het programma kijkt naar inkomens en werkloosheidscijfers, maar ook naar de vooroordelen die nog steeds bestaan aan beide kanten.