Brazilië wil uitstoot CO2 sterk minderen

Brazilië wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 43 procent verminderd hebben ten opzichte van 2005. President Dilma Rousseff kondigde de Braziliaanse doelstelling gisteren aan tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Brazilië wil meer inzetten op zonne-energie, windenergie en biomassa. Daarnaast moet de illegale ontbossing in het Amazonegebied verder worden tegengaan. De legale houtkap gaat wel door. Milieuorganisaties prijzen Rousseff, maar wijzen erop dat Brazilië zijn emissies sinds 2005 al sterk had verminderd. (NRC)