Coalitie in Bloemendaal is gevallen - ‘bestuurlijke chaos’

Een bordje van de gemeente Bloemendaal. Foto ANP / Koen Suyk

Na het vroegtijdige vertrek afgelopen vrijdag van waarnemend burgemeester Aaltje Emmens is nu ook de coalitie in Bloemendaal gevallen. D66 maakte aan het begin van de avond een einde aan de samenwerking met de VVD en GroenLinks in het gemeentebestuur.

De sociaal-liberalen zijn volgens fractievoorzitter Jerker Westphal tot de conclusie gekomen dat “de coalitiegenoten samen niet in staat zijn om de bestuurscultuur te veranderen”. Iets dat in de ogen van D66 “wel nodig is”.

Bestuurlijke chaos

Met het uiteenvallen van de coalitie is de bestuurlijke chaos in het Noord-Hollandse villadorp compleet. In de afgelopen periode verlieten ook al burgemeester Ruud Nederveen en twee wethouders voortijdig het politieke strijdtoneel. De vrijdag teleurgesteld opgestapte Emmens kraakte in juli in een kritisch rapport de bestuurscultuur in het duindorp. Volgens haar heersten in de “niet goed functionerende” gemeenteraad “ruwe omgangsvormen”, voelen leden van het gemeentebestuur zich “onveilig” en is de relatie met de veelal gefortuneerde inwoners “problematisch”. Precies die verstoorde verhoudingen braken haar uiteindelijk ook zelf op.

Tot teleurstelling van commissaris van de koning Johan Remkes. Die stelde vrijdag tegenover NRC dat in de Bloemendaalse gemeenteraad bij een aantal fracties sprake is van „een destructieve politieke cultuur” waartegen door andere partijen “onvoldoende” wordt opgetreden.

D66 meldt na de geforceerde coalitiebreuk nu dat het signaal dat uitgaat van het vertrek van Emmens hopelijk “niet voor niets is geweest”. D66-fractieleider Westphal:

“Fractie en wethouder kunnen zo niet verder en willen dat een nieuwe start gemaakt wordt. Het gemeentebestuur in Bloemendaal moet weer vanaf de basis worden opgebouwd.”

    • Hugo Logtenberg