IND gaat 7 dagen per week werken

De IND, de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst, gaat zeven dagen per week werken om de toenemende vluchtelingenstroom het hoofd te kunnen bieden. De dienst wil hier ergens in oktober mee beginnen. Het is een noodmaatregel die de capaciteit van de dienst moet vergroten. Dat zegt hoofddirecteur Rob van Lint. Verdere uitbreiding van het personeel is eigenlijk noodzakelijk, maar nu niet mogelijk door een gebrek aan capaciteit bij de IND. Nieuwe aanwas moet intern worden opgeleid, en dat vraagt op dit moment te veel mankracht van de dienst. De IND is in korte tijd al enorm gegroeid: in maart, juni en augustus van dit jaar werden al nieuwe lichtingen van steeds honderd man aangenomen.

De IND kampt daarnaast met een gebrek aan ruimte. Van Lint: „Op deze manier kunnen we onze panden beter benutten. Dat geldt ook voor de tolkenpoule: met de zaterdag en zondag erbij, zijn op dat gebied meer mensen beschikbaar. We moeten nu alles uit de kast trekken.”

700 nieuwe verzoeken per dag

De nood is hoog. De IND heeft te kampen met een toestroom van zo’n 700 nieuwe asielverzoeken per dag. De wachttijd tussen aankomst van de asielzoeker en het begin van de asielprocedure is opgelopen van zes dagen naar vier à vijf maanden.

In de eerste acht maanden van dit jaar hebben 17.115 mensen een eerste asielaanvraag ingediend in Nederland, blijkt uit nieuwe van de IND. Naar verwachting eindigt de teller dit jaar ruim boven de 35.000. „Maar dat zou ook eens een stuk hoger kunnen uitvallen”, aldus Van Lint. Ter vergelijking: in 2014 waren er 26.000 nieuwe asielverzoeken.

De IND blijft in ieder geval voor de duur van een half jaar zeven dagen per week draaien. „Mijn medewerkers staan niet allemaal te juichen, en dat is begrijpelijk”, zegt Van Lint. „Tegelijk is het nu absoluut noodzakelijk.”

    • Thomas Rueb