Incorrect Latijn

Undulatus asperitas (In Beeld, Wetenschap 12 september) is in het Latijn een onmogelijke verbinding omdat het zelfstandig naamwoord asperitas als vrouwelijk geldt. Het moet zijn ‘undulata asperitas’ en dat betekent ‘gegolfde/golfvormige ruwheid/ruigheid’ (niet ‘iets als’ “ruige golfbeweging”). Verderop in het artikel wordt gepleit voor “de erkenning van de asperitas als een aparte specificatie binnen de ‘undulati’, de golvende wolken.” Het benieuwt mij welk zelfstandig naamwoord gedacht moet worden bij het bijvoeglijk naamwoord ‘undulati’, Dat zelfstandig naamwoord kan niet zijn ‘nubes’ want ook dat is vrouwelijk, dus: ‘undulata nubes, (meervoud:) undulatae nubes = golfvormige wolk, golfvormige wolken. Er is mij geen ander Latijns woord van mannelijk geslacht bekend voor wolk.

Als ‘[nubes] undulatae = golfvormige [wolken]’ de hoofdcategorie vormen zou een correcte Latijnse benaming voor de subcategorie zijn: ‘[nubes undulatae] asperiformes = ruw gevormde [golfwolken], (enkelvoud:) [nubes undulata] asperiformis’.

    • Ben Bongers