Eindeloos drammen heeft bij Kamerleden geen zin

De Tweede Kamer wordt dagelijks overspoeld door zakenmensen. Wie zijn het en wat willen zij?

Wie Annemiek Verkamman

Is directeur HollandBio, belangenvereniging voor de Nederlandse biotechindustrie.

Leeftijd 43 jaar

Wanneer dinsdag 22 september

Wat bracht u naar de Tweede Kamer dinsdagavond laat?

„Er was een dertigledendebat over de invloed van de gentechlobby. Ik heb dat vanaf de publieke tribune gevolgd.”

Dat klinkt onheilspellend. Durfde u de confrontatie wel aan?

„Maar natuurlijk. Ik wilde eigenlijk bij het begin een selfie twitteren met de tekst ‘De gentechlobby is binnen!’. Maar je mag daar geen foto’s maken.”

Het dertigledendebat is ooit in plaats van het spoeddebat gekomen. Wat was hier het spoedeisend belang van?

„Dat was er niet. Het was aangevraagd door de Partij voor de Dieren, naar aanleiding van een documentaire in Zembla van begin dit jaar over de vermeende kwade rol van de gentechlobby. Het debat was al wel eerder aangevraagd, maar is kennelijk uitgesteld.”

Daarin werd gesteld dat de gentechindustrie in Argentinië wetenschappelijk bewijs verdoezelt dat genetische gemodificeerd voedsel ongezond is. De SP en Partij voor de Dieren zien dat ook in Europa gebeuren. Klopt die stelling?

„Het is een kwalijke ontwikkeling van de politiek om onafhankelijke onderzoeksinstituten steeds in diskrediet te brengen. Het is parlementonwaardig om wetenschappers die aantoonbaar onafhankelijk dingen uitzoeken en ontdekken ten behoeve van de voedselproductie als bedriegers weg te zetten. Men schiet veel op de Europese voedselautoriteit EFSA. Dat is echt onterecht. Omdat sommige politici nu eenmaal tegen genetische modificatie zijn, zou de EFSA niet deugen. Terwijl dit echt een onafhankelijk instituut is dat naar eer en geweten voedingsmiddelen keurt.”

In het debat werd ook veel kritiek geuit op de monopolisering van de sector. Er zijn maar een paar hele grote bedrijven actief in de gentechnologie, die daardoor een te groot machtsblok vormen.

„Die kritiek snap ik, al is het niet zo dat het veel genoemde Monsanto nou de grootste speler ter wereld is. Dit probleem zul je moeten aanpakken via de mededingingsautoriteiten, niet door technologieën aan banden te leggen, zoals veel linkse partijen willen.”

Bent u vaker op het Binnenhof?

„Geregeld, ongeveer een paar keer per maand. Meestal voor commissievergaderingen of een-op-eengesprekken met Kamerleden. En ik heb ook goed contact met de ministeries van Economische Zaken en van Volksgezondheid. Voor zeker 85 procent bestaat mijn werk uit uitleggen, het presenteren van feiten. Gentechnologie is best ingewikkelde materie. De voordelen ervan, voor de voedselproductie, de gezondheid en het milieu, moet je geduldig uitleggen. Eindeloos drammen heeft geen zin.”

En de overige 10 procent?

„Na het uitleggen volgt het overtuigen.”

In het debat werd een flink aantal moties ingediend, de meeste gericht tegen de industrie die u vertegenwoordigt. Maakt u zich zorgen?

„Nee hoor, ik hoorde geen nieuwe standpunten. En staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken, PvdA) wist heel goed het staande beleid tegenover gentechnologie te verdedigen. De regeringsfracties zullen haar stemadvies volgen, vermoed ik.”

Eén motie roept de regering op een visie te formuleren op het terugdringen van de macht van lobbyisten in Brussel.

„Die motie mogen ze gerust aannemen. Ook ik ben heel benieuwd naar het kabinetsoordeel hierover.”

    • Philip de Witt Wijnen