Meeste uitval in onderwijs, zorg en openbaar bestuur

Werknemers in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur zijn het vaakst ziek. Met 4,9 procent ligt het verzuim in het onderwijs het hoogst. Horeca kent het laagste ziekteverzuim: 2,1 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend. De duur van ziekte verschilt. Als een docent ziek is, is dat relatief kort: 6,6 dagen. In het openbaar bestuur is dat het langst: een ambtenaar is gemiddeld 8,5 dagen ziek. Het ziekteverzuim is in het tweede kwartaal dit jaar met 3,7 procent gelijk gebleven, vergeleken met vorig jaar. (NRC)