Stad spreekt reserves aan

De burger kan een kleine lastenverlichting tegemoet zien, maar de oppositie is kritisch en spreekt van een „miljoenengreep uit de kas”.

De gemeente moet jaarlijks 40 kilometer rioolbuis vervangen om inzakking te voorkomen. Arie Kievit/ANP

Rotterdam verlaagt de lokale lasten voor 2016 met een tientje per huishouden. Alleenstaanden gaan er ruim 20 euro op vooruit.

De belangrijkste reden voor de kleine lastenverlichting is de daling van de afvalstoffenheffing. Die zakt voor alleenstaanden van 346 naar 321 euro, en voor meerpersoonshuishoudens van 359 euro naar 346.

Oppositiepartij SP is het oneens met de verandering. „De afvalrekening gaat helemaal niet omlaag”, aldus fractieleider Leo de Kleijn. „Minima, die vroeger kwijtschelding kregen, betalen meer. Terwijl mensen die meer geld hebben een lagere rekening krijgen. Dit college verschuift de kosten. Dat is iets anders dan verlagen.”

Daarnaast daalt de huizenbelasting ozb licht, met 0,8 procent. Alleen de rioolrechtheffing stijgt met 5 euro tot 183 euro per huisaansluiting. De reserves om de kosten voor het onderhoud van de verouderde riolen te dekken, zijn namelijk op.

Het college besloot de tarieven niet nog verder te verhogen; in het coalitie akkoord van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA is immers afgesproken dat de totale lasten voor Rotterdammers zouden dalen. Omdat de gemeente jaarlijks minimaal 40 kilometer rioolbuis moet vervangen om verzakking en instorting te voorkomen, haalt het stadsbestuur 5 miljoen euro per jaar uit de algemene reserve.

Ook de kosten van een eerdere reorganisatie komen ten laste van deze reserve. De opbrengst daarvan viel tegen omdat ontslagen ambtenaren minder snel een baan vonden dan de gemeente vooraf ingecalculeerd had.

Deze zomer werd ook nog eens bekend dat de gemeente verzuimd had een bedrag van 27 miljoen euro aan frictiekosten in te boeken voor een reorganisatie die nog komen gaat.

Gisteren bleek bovendien dat de ambtenaren van de gemeente een fout gemaakt hadden in de verwachte opbrengst van deze reorganisatie. Een besparing die kan oplopen tot 3,5 miljoen euro bleek dubbel ingeboekt.

Een jaarlijks terugkerend probleem is dat het Rijk minder uitkeert voor het betalen van bijstandsuitkeringen. Dat betekent dat de gemeente zelf meer moet bijbetalen.

Voor 2016 boekte de gemeente daarom een bedrag van 13,4 miljoen euro over van de algemene reserve naar het budget van de dienst Werk en Inkomen om een tekort op dat departement te voorkomen.

Kritiek van oppositiepartij PvdA is dat het college miljoenen put uit de reserves. „Leefbaar Rotterdam heeft altijd gezegd dat zij dat niet zouden doen. Maar ze doen het wel”, zegt PvdA-fractieleider Leo Bruijn.

Fractieleider Anton Molenaar van Leefbaar Rotterdam was niet bereikbaar voor commentaar. „Wij maken gebruik van de middelen die de stad tot haar beschikking heeft”, zegt wethouder Adriaan Visser (D66) van Financiën desgevraagd.

„Het verschil is dat wij het geld om de tekorten te dekken uit de algemene reserve halen. Die is daar voor bedoeld. Het vorige college haalde het geld uit het Investerings Fonds Rotterdam. Dat was niet daar voor bedoeld, maar voor investeringen in de stad.”

Investering

Visser wees ook op de investering van 73 miljoen euro die het college doet in de stad. „We herontwikkelen de Coolsingel en het Zuiderziekenhuis. We investeren in renovatie van een heleboel huizen in Rotterdam-Zuid. We leggen kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen aan.”

Fractieleider Antoinette Laan van de VVD toonde zich verbolgen over ‘de miljoenengreep’ uit de algemene reserve. „Die daalt van 112 miljoen euro in 2015 tot 14 miljoen euro in 2017. Daarna komt er een ander college. Als dat er zit, is de pot zowat leeg.”

Dat wilde Visser (D66) niet ontkennen. „Dit is een moeilijke tijd voor Rotterdam. Dan moet je de reserves gebruiken. Daarbij is het niveau van onze weerstandscapaciteit de hele periode op het vereiste niveau. Zo zit er meer geld in de bestemmingsreserves dan we volgens de wet moeten uitgeven. Dat kunnen de meeste andere gemeenten niet zeggen.”

    • Lucette Mascini