‘Seks is net zo inspannend als twee trappen beklimmen’

Dat stond dinsdag in de Volkskrant.

illustratie Robin Héman

De aanleiding

Voor veel mensen met een hartaandoening zijn alledaagse bezigheden helemaal niet zo gewoon. Een rondje hardlopen, de stoep sneeuwvrij maken of stoeien met je kinderen – bij elke fysieke inspanning van enig formaat vrezen ze voor een nieuwe hartaanval. En dus ook tijdens de seks met hun partner.

Toch is dat laatste nou ook weer niet zó inspannend, bleek uit een Duits onderzoek waarover de Volkskrant dinsdag schreef, onder de kop Nee, seks triggert echt geen hartaanval.

Volgens de onderzoekers krijg je van seks geen hartaanval, doordat seks maar een beperkte inspanning vergt. Het is net zo zwaar als het beklimmen van twee trappen, staat in het bericht: „Het inspanningsequivalent van seks, aldus de onderzoekers.” Die vergelijking roept vragen op. Want duurt de doorsnee vrijpartij niet veel langer dan twee trappen oplopen? Of zijn het heel lange trappen?

Waar is het op gebaseerd?

De parallel tussen seks en traplopen komt niet van de Duitse wetenschappers. In hun artikel, dat deze week verscheen in het Journal of the American College of Cardiology, nemen ze de bewering over uit een ander onderzoek, en ook die studie leunt gedeeltelijk op andere publicaties.

In de praktijk maken cardiologen eveneens veel gebruik van de vergelijking tussen seks en traplopen, weet Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan het Radboudumc in Nijmegen. „Dat je seks kan hebben als je twee trappen kunt oplopen is een opvatting die al wel dertig jaar wordt gehanteerd”, zegt ze.

En, klopt het?

Hoewel ze er nooit wetenschappelijk bewijs voor heeft gezien, denkt Maas van wel. „Seks is, zeker met een partner die je al lang kent, namelijk helemaal niet zo inspannend”, zegt ze. Veel hangt ook af van de situatie. Als je van tree naar tree holt, is traplopen waarschijnlijk veel zwaarder.

We vinden overigens wel een aantal onderzoeken waarin de inspanning tijdens seks of traplopen wordt gemeten. Al die studies maken gebruik van een inspanningsmaatstaf, die MET wordt genoemd. MET (Metabolic Equivalent of Task) is de hoeveelheid energie die iemand per kilo lichaamsgewicht in één minuut verbrandt. Zo kunnen wetenschappers activiteiten met elkaar vergelijken.

In rust wordt bijvoorbeeld 1 MET verbruikt, terwijl wandelen in een redelijk stevig tempo gelijk staat aan 3 MET. Traplopen wordt nog iets zwaarder ingeschaald en krijgt in de meeste studies een score van ongeveer 4. In enkele gevallen wordt daarbij ook een specifiek tempo aangegeven: twintig treden per tien seconden.

Bij seks verschillen de MET-waarden sterker per onderzoek. De leeftijd van de proefpersonen speelt daarbij mogelijk een rol. In een recente studie onder vroege twintigers kwamen onderzoekers tot bijna 6 MET, terwijl een andere proef bij alleen mannen van eind twintig tot begin veertig leidde tot een MET-score van ongeveer 3,5.

Ook wordt in sommige gevallen, zoals bij dat laatste onderzoek, onderscheid gemaakt tussen de aanloop en het hoogtepunt. Want in de tien tot zestien seconden rondom het orgasme is de inspanning het grootst, zo schreven de auteurs vorig jaar in de Current Cardiology Report. Maar zelfs de allergrootste uitschieter kwam daar niet voorbij 5,5 MET.

Conclusie

Het vergelijken van verschillende onderzoeken is niet zonder gevaar. Want niet alleen het aantal proefpersonen verschilt, maar ook hun leeftijd en fysieke gezondheid. Toch ontlopen de uitkomsten elkaar nu ook weer niet zo veel. Inspanningen van 3,5 MET en 5 MET worden namelijk allebei als ‘gemiddeld’ bestempeld.

Maar of een vrijpartij even inspannend is als het beklimmen van twee trappen, valt niet te controleren. De een houdt het in bed nou eenmaal langer vol dan de ander en niet elke trap is even lang. Maar teruggerekend naar één minuut (zoals de MET doet) ontlopen de activiteiten elkaar niet veel. Wij beoordelen de stelling daarom als grotendeels waar.

    • Joost Pijpker