Ook Frankrijk wil nu een van huwelijksportretten kopen

Niet alleen Nederland, ook Frankrijk wil een van de twee huwelijksportretten van Rembrandt kopen. Verrast door het nieuws dat minister van Cultuur Jet Bussemaker (PvdA) 80 miljoen euro heeft gevonden om samen met het Rijksmuseum de topstukken uit 1634 naar Nederland te halen, kwam haar Franse collega Fleur Pellerin gisteravond met een onverwacht tegenbod. Via een „uitzonderlijk mecenaat” van de Banque de France is ze nu bereid 80 miljoen euro te betalen voor één van de twee portretten.

Ze houdt hiermee vast aan een eerder voorstel dat ze in juli samen met Bussemaker deed aan de verkopende partij, de rijke bankiersfamilie Rothschild. In een brief, verstuurd op 14 juli aan Éric de Rothschild, stelden zij voor om te komen tot een „Europese samenwerking”, waarbij de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit naast elkaar wisselend in het Louvre in Parijs en het Rijksmuseum in Amsterdam aan het publiek getoond worden.

„De mogelijkheid van een gezamenlijk initiatief van Nederland en Frankrijk is inderdaad eerder besproken”, zegt Bussemaker in een reactie. „Maar de fractievoorzitters hebben nadrukkelijk aangegeven de schilderijen voor Nederland te willen verwerven. Wij zijn daar blij mee en steunen het Rijksmuseum daarin.”

Het Rijksmuseum gaat ervan uit ‘voorkeursrecht’ van aankoop te hebben gekregen van de eigenaren. In Frankrijk bestaat daarover twijfel. Kenners van het dossier zeggen dat de Rothschilds, die nauwe banden met het Louvre onderhouden, de schilderijen liever in Frankrijk houden. Verontwaardigd door wat in de Franse pers „verraad” van de Nederlanders wordt genoemd, sluiten kenners niet uit dat de Franse regering alsnog beide schilderijen wil aankopen.

„Als het onze minister van Cultuur via de Banque de France lukt om 80 miljoen euro bij elkaar te krijgen voor één schilderij, dan kan ze ook 160 miljoen vinden”, zegt Didier Rykner van La Tribune de l’Art, die de kwestie al bijna een jaar volgt. Het is volgens hem nu een „principekwestie” geworden.

Het Rijksmuseum wil in een reactie niet meer zeggen dan: „We zijn op de hoogte en staan met Frankrijk in contact. Het is een interessante ontwikkeling.”

    • Peter Vermaas