Heb je nog wel privacy?

Petje, hoodie, olijke blik: een jonge toerist zoals er zo veel rondhangen op de Dam. HKU-student Milan Rijnders vroeg hem of hij een portret van hem mocht maken voor zijn project over privacy. Rijnders besloot verder te kijken: wat kon hij van deze Mikael te weten komen aan de hand van louter openbare bronnen? Het resultaat is te zien op de tentoonstelling (No) Privacy: een uitgebreide ‘stamboom’, niet alleen van Mikael zelf, zijn werk en vakanties, maar van zijn familie en vrienden, hun werk, hun opleiding, partners. Weet je eigenlijk wel dat dit allemaal op straat ligt, vroeg de fotograaf. Nee, schreef Mikael terug, wist ik niet, kun je me als vriend op Facebook toevoegen zodat we het erover kunnen hebben?

Facebook, webcams, drones, surveillance camera’s, maar ook gewoon een verlicht raam – we laten informatie over onszelf naar buiten lekken, en omgekeerd dringen de pottenkijkers met commerciële en/of politieke motieven zich naar binnen. Het werk van de zestien fotografen(duo’s) die gastcurator Jenny Smets in Fotodok bij elkaar heeft gebracht, is een sterk en bij vlagen verontrustend statement over het spieden en bespied worden in tijden van nieuwe technologie.

    • Tracy Metz