Enquête: gemeenten hebben nauwelijks woonruimte asielzoekers

Asielzoekers op weg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel Foto Kees van de Veen

Slechts één op de vijf gemeenten heeft voldoende woonruimte voor het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsstatus. Dat blijkt uit een enquête van NRC en onderzoeksbureau Overheid in Nederland onder wethouders uit 213 gemeenten.

Het huisvesten van asielzoekers die mogen blijven, de zogenoemde statushouders, leidt volgens de meeste wethouders tot verdringing op de sociale huurmarkt: gezinnen en alleenstaanden moeten nog langer wachten op een woning.

250915ihn_enquete_wethouders2

Een kleine 13.000 statushouders wachten in asielzoekerscentra op een sociale huurwoning. Hun doorstroming is door de grote, dagelijkse influx aan nieuwe vluchtelingen zeer urgent. Gemeenten hebben een wettelijke plicht elk jaar een door het Rijk vastgesteld aantal statushouders te huisvesten, en dat aantal is de laatste twee jaar fors gestegen.

Lange wachttijden sociale huurwoningen

Tegelijkertijd bedraagt de wachttijd voor sociale huurwoningen in veel gemeenten meerdere jaren – soms zelfs zeven of tien jaar. Allerlei groepen staan in de wacht, zeggen de wethouders: ouderen, studenten, gezinnen, gehandicapten.

Bijna een kwart van de wethouders zegt dat er sprake is van weerstand van burgers tegen de komst van statushouders en asielzoekers. De woningschaarste draagt daaraan bij, zeggen sommigen van hen.

“Het gemor onder burgers nam al toe door de lange wachtlijsten voor woningen. De toename van het aantal statushouders stimuleert dat.”

Minister Blok (Wonen, VVD) erkent dat het huisvesten van statushouders extra druk legt op de sociale huursector.

“Maar de taakstelling, waarbij statushouders naar inwonertal van de gemeente worden gehuisvest, is eerlijk en transparant. Daar wordt niet van afgeweken.”

Integratiebudgetten wegbezuinigd

De wethouders maken zich ook veel zorgen over geld. Slechts 17 procent zegt genoeg budget te hebben voor de integratie van de statushouders.

“De budgetten voor inburgering en taalcursussen zijn door het Rijk wegbezuinigd.”

De helft van de wethouders zegt een plan klaar te hebben liggen voor de integratie van de nieuwe burgers – school, zorg, een traject naar werk. Echter, 35 procent van de wethouders heeft geen integratieplan. En nog eens 16 procent zegt ‘weet ik niet’.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten laat weten met het rijk in onderhandeling te zijn over budgetten voor integratie.

Lees het volledige onderzoeksresultaat in nrc.next:: Gemeenten hebben geen huizen voor asielzoekers
    • Ingmar Vriesema