CPB: belastingsysteem op kapitaal ingewikkeld, kan makkelijk simpeler

Het huidige fiscale stelsel kent te veel verschillende vormen van belastingheffing op kapitaal. Het kan wel op een makkelijke manier verbeterd worden, stelt het Centraal Planbureau vandaag.

Foto: ANP / Lex van Lieshout

Het huidige fiscale stelsel kent te veel verschillende vormen van belastingheffing op kapitaal, maar dat kan op een makkelijke manier verbeterd worden. Dat schrijft Centraal Planbureau in een vandaag verschenen rapport over kapitaalbelastingen.

Het systeem nu is gefragmenteerd en complex en leidt tot “economische verspilling”, stelt het planbureau. Met een paar relatief kleine aanpassingen zouden de heffingen op verschillende vormen van kapitaal (vermogenswinst, dividend, rente, bedrijfswinst, etc) volgens het CPB eenvoudiger kunnen.

“Zonder dat het gehele stelsel op de schop gaat.”

Zo zou vreemd vermogen van bedrijven fiscaal op dezelfde manier moeten worden behandeld als eigen vermogen, zouden eigen huis en hypotheek voortaan in box 3 van de inkomstenbelasting moeten vallen en zou de fiscus vermogensbelasting voortaan niet op fictieve maar op daadwerkelijk behaalde rendementen moeten baseren. Het rapport van het CPB komt aan de vooravond van de Algemene Financiële Beschouwingen, volgende week in de Tweede Kamer.

    • door onze redacteuren