China maakt grote sprong naar duurzame energie

Op weg naar de klimaattop in Parijs neemt China het voortouw met nieuwe maatregelen tegen klimaatverandering. Vandaag werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het klimaatakkoord over emissiereducties dat Obama en Xi eerder sloten. Vooral de Chinese stappen zijn opmerkelijk. 

De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtgenoot Barack Obama mogen het over veel oneens zijn, over één onderwerp bestaat amper verschil van mening: klimaatverandering. Terwijl in 2009 op de grote klimaatconferentie in Kopenhagen beide landen nog lijnrecht tegenover elkaar stonden en samen een internationaal klimaatverdrag blokkeerden, stralen Obama en Xi nu grote urgentie en eensgezindheid uit.

De leiders van de twee grootste vervuilers van het klimaat, samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle broeikasgassen, willen dat de klimaattop die eind dit jaar wordt gehouden in Parijs een succes wordt. En ze weten al hoe dat zou moeten.

Vandaag werd daarom een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het klimaatakkoord over emissiereducties dat Obama en Xi in november vorig jaar sloten in China. Vooral de Chinese stappen zijn opmerkelijk. Zo heeft China besloten om in 2017 een nationaal emissiehandelssysteem in te voeren. Verder beloofde Xi een bedrag van ongeveer 3 miljard euro te storten in een internationaal klimaatfonds.

President Obama kan op dit moment weinig extra’s stellen tegenover de Chinese voortvarendheid. Hij kan alleen maatregelen nemen buiten het Congres om (zoals het aanpakken van vervuilende kolencentrales en het wegverkeer), omdat de Republikeinen ieder klimaatplan zullen torpederen.

„De plannen onderstrepen de vastberadenheid van China om klimaatverandering serieus aan te pakken”, zegt Jules Kortenhorst in een telefoongesprek vanuit New York. Voormalig CDA-parlementariër Kortenhorst is directeur van het Rocky Mountain Institute, een Amerikaanse denktank op gebied van duurzame energie metgoede contacten in China.

Volgens Kortenhorst neemt China definitief afscheid van zijn traditionele houding in de klimaatonderhandelingen. In het verleden verschool het land zich achter zijn status van ontwikkelingsland. Met het argument van ‘gezamenlijke maar verschillende verantwoordelijkheden’ zei China dat de opwarming door de rijke landen was veroorzaakt en dat zij het probleem ook maar moesten oplossen.

Absolute piek pas in 2030

Op de Chinese plannen valt wel wat af te dingen. Zo gaat het voorlopig alleen om een relatieve emissiereductie (per eenheid van economische groei). De absolute piek van de emissies ligt pas in 2030 – over de hoogte van die piek bestaat geen duidelijkheid.

Maar de inspanningen die China heeft aangekondigd zijn enorm. „China beschouwt emissiehandel als een krachtig instrument om de overgang naar duurzame energie te versnellen”, zegt Kortenhorst. „Het Chinese elektriciteitsnetwerk wordt nu nog planmatig gevoed. Eens per jaar bepaalt de overheid wie wanneer stroom mag leveren. Daardoor kan het gebeuren dat op een zonnige dag met een stevige bries toch de kolencentrales op volle toeren draaien.”

Dat wordt volgens Kortenhorst nu omgedraaid. Groene bronnen krijgen de voorkeur en emissiehandel moet daarbij helpen. „China heeft toegezegd om in 2030 20 procent van zijn energie duurzaam op te wekken. Daarvoor moeten ze in vijftien jaar een elektriciteitsnetwerk bouwen ter grootte van dat van Amerika.”

Kortenhorst wijst erop dat China ook handelt uit eigenbelang. „De overgang naar duurzame energie gaat in een ongekend tempo. Daarin investeren biedt een groot concurrentievoordeel.”

Lees hier de verklaring:

uitstootVSChina