Binnenhof op de schop: virtuele rondleiding door politiek Den Haag

Het politieke hart van het land is dringend toe aan groot onderhoud. Een virtuele stadswandeling door politiek Den Haag, langs dertien (voormalige) ministeries en één ambtswoning.

Foto ANP / Lex van Lieshout

Door Philip de Witt Wijnen

Het politieke hart van het land is dringend toe aan groot onderhoud. Een tijdelijke volksverhuizing zal in 2020 op gang komen van zowel Eerste Kamer (75 leden) als Tweede Kamer (150 leden), het ministerie van Algemene Zaken, perscentrum Nieuwspoort en een aan het Binnenhof gevestigde afdeling van de Raad van State. Plus al hun honderden medewerkers.

Volgens minister Stef van Blok (Wonen & Rijksdienst, VVD) is de staat van de huidige gebouwen deplorabel:

“De renovatie is dringend nodig om grote gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid.”

De verbouwingsplannen die hij ontvouwde zijn mede gebaseerd op het uitvoerige advies van de Stuurgroep renovatie Binnenhof, onder leiding van oud-minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies. Een definitief oordeel over timing en kosten van de verbouwing volgt na het oordeel van Tweede Kamer, die de plannen moet goedkeuren. Er klinkt al veel kritiek op het scenario dat de verbouwing minimaal vijf jaar gaat duren en dus moeten verhuizen.

Het Rijksvastgoedbedrijf, de vaste beheerder van alle overheidsgebouwen is niet in paniek door geraakt: er zijn voldoende mogelijkheden om de vaste Binnenhofbewoners tijdelijk elders te huisvesten.

Minder ministeries

Er loopt al jaren een project om ministeries af te stoten, samen te voegen en te renoveren. Door de al ingezette bezuinigingsoperatie om het aantal rijksambtenaren te verminderen zijn er immers minder werkplekken nodig. Volgens een in 2011 gelanceerd plan kan de centrale overheid in Den Haag met 40 procent minder kantoorruimte af. De inkrimping van dit vastgoed moet een besparing opleveren van 60 miljoen euro per jaar.

Wat gebeurt er precies met de onderkomens van alle departementen? Een virtuele stadswandeling door politiek Den Haag, langs dertien (voormalige) ministeries en één ambtswoning: